Vedení školy

Rektor

  • prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Funkční období 24. 7. 2018 - 23. 7. 2022.

Kancelář rektora:
tel.: +420 567 141 102
fax: +420 567 300 727
e-mail: rektor@vspj.czRektora zastupují:

zástupce rektora, prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost

  • doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

tel.: +420 567 141 130
GSM: +420 773 778 948
e-mail: zdenek.horak@vspj.cz

prorektor pro strategii a vnější vztahy

  • RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

tel.: +420 567 141 240
GSM: +420 773 771 182
e-mail: lenka.cimbalnikova@vspj.cz

prorektor pro studium

  • RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

tel.: +420 567 141 125
GSM: +420 777 454 056
e-mail: jana.boruvkova@vspj.cz

kvestor

  • Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.

tel.: +420 567 141 195
fax: +420 567 300 727
e-mail: kvestor@vspj.cz

členové užšího vedení

  • Mgr. Alena Štěrbová (tel. +420 567 141 103, GSM: +420 732 134 568, e-mail: alena.sterbova@vspj.cz)

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA, prorektorka pro strategii a vnější vztahy VŠPJ

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., ptorektor pro tvůrčí a projektovou činnost VŠPJ, zástupce rektora VŠPJ

Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., kvestor VŠPJ

Mgr. Alena Štěrbová, člen užšího vedení VŠPJ

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor VŠPJ

RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., prorektorka pro studium VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá