O škole
Navigace
Publikováno: 6. 5. 2024 04:19
Autor: Bc. Milena Vlčková

Orgány a vedení VŠPJ

Fotogalerie (8)
			doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor VŠPJ
				Medaile VŠPJ - líc
				Medaile VŠPJ - rub
Otevřít fotogalerii

Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola, která je ze zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) řízena samosprávnými akademickými orgány, tj.

a dalšími orgány, tj.

Poradními orgány rektora jsou zejména:

Informace o vnitřní organizační struktuře školy najdete v sekci organizační struktura.

Galerie rektorů

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. - od 24. července 2022

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. - od 24. července 2014 do 23. července 2022

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. - od 1. června 2010 do 31. května 2014.

PaedDr. Ladislav Jirků - od 1. června 2006 do 31. května 2010. Od června 2004 do května 2006 pověřen výkonem funkcí orgánů VŠPJ.

Insignie a taláry VŠPJ

Vnějším výrazem akademických tradic VŠPJ jsou insignie a taláry, které se používají při slavnostních příležitostech, např. akademických obřadech inaugurace rektora, imatrikulace studentů nebo promoce absolventů.

Insigniemi jsou rektorský řetěz, řetězy prorektorů a žezlo. Zdobí je symbolika, upomínající na historické dědictví kraje - symboly lva, moravské orlice, ježka a jeřabin přímo navazují na krajský znak a zkřížená kladiva na hornickou minulost Vysočiny. Ke kraji se úzce váže i materiál - ořechové dřevo, perleť, stříbro, drahé kameny a ušlechtilé horniny z celé Vysočiny.

Foto insignií zde a zde. Na slavnostní obřady se můžete podívat do fotogalerie.

Medaile VŠPJ  "Stříbro Vysočiny"

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava má právo po schválení v Akademické radě VŠPJ udělit medaili VŠPJ jako ocenění osobností, které se zasloužily o šíření vzdělanosti a akademických svobod, zejména o rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava, za významné působení na VŠPJ a za vztahy k ní, jakož i za činnost v oblastech vztahujících se k vědecko-výzkumnému, tvůrčímu a pedagogickému zaměření VŠPJ. Smysl udělování medaile je symbolicky vyjádřen v jejím umělecko-řemeslném provedení. Použité materiály (dřevo, stříbrná linie v autentické hornině), historický význam stříbrných žil pro město Jihlavu a celou Evropu propojují první veřejnou vysokou školu se sídlem na Vysočině s nadregionálními vazbami. Foto medaile zde a zde.

První medaile VŠPJ byla udělena v r. 2009 dr. Ladislavu Čerychovi za přínos k rozvoji profesního terciárního vzdělávání v České republice. Více zde. 

Druhou medaili obdržel v r. 2015 RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., za rozvoj terciárního vzdělávání v oboru cestovní ruch v Kraji Vysočina a za odborný přínos v oboru, především v oblasti průvodcovské činnosti. Více zde.

Třetí medaili obdržel v r. 2019 doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., za významný podíl na vzniku samostatné Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde následně v letech 2004 - 2007 působil jako první prorektor pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání, přičemž se svojí činností zasloužil o rozvoj terciárního vzdělávání v Kraji Vysočina a dále se aktivně podílel na návrhu insignií VŠPJ. Více zde.

Čtvrtou medaili obdržel v r. 2022 prof. Ing. František Zezulka, CSc., za významný podíl na rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde řadu let působil jako prorektor a vedoucí Katedry elektrotechniky a informatiky, přičemž se svojí činností zasloužil o rozvoj technických studijních programů, mimo jiné zavedením problematiky technologií a standardů Průmyslu 4.0 do výuky. Více zde.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...