Uchazeč
Publikováno: 23. 8. 2023 03:00
Autor: Mgr. Marie Marek

LEKTOŘI

 Mgr. Lucie Poláková

Externí pracovník s více než třináctiletou praxí (VŠPJ – katedra zdravotnických studií a katedra sociální práce, Univerzita třetího věku). Oblasti pracovní činnosti: lektorka kurzů - arteterapie, základy psychologie, cesty k psychickému zdraví, arteterapie v NJ. Dlouholetá odborná praxe: arteterapeutka v zařízení Následná péče s drogově závislými a alkoholiky, v domovech pro seniory, spolupracovnice Senior pointu Kraje Vysočina, s organizací Sdílení, o. s. (domácí péče a domácí hospic v Telči), s Centrem pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, s Krajem Vysočina (přednášky pro veřejnost).  Bohatá praxe s mateřskými centry (arteterapie s dětmi s ADHD), s pěstounskými rodinami, s organizací táborů pro rodiny s dětmi, dobrovolnictví na odd. onkologie kožní v jihlavské nemocnici (arteterapie pro pacienty) a spolupráce s ODN v nemocnici Jihlava.  Soukromě se věnuje hře na klasickou kytaru, malbě, kresbě, fotografii a filozofii.  

 Mgr. Jana Gabrielová, PhD.

Mgr. Jana Gabrielová, PhD. působí od roku 2015 jako akademická pracovnice na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Vyučuje především sociální gerontologii a geriatrii, problematiku menšinových skupin a metody sociální práce. Je spoluautorkou pěti odborných knih, jedné metodiky a řady odborných článků. Podílela se na realizaci několika výzkumných projektů ze sociální oblasti (např. projekty zaměřené na sluchové vady u seniorů nebo sociální determinanty zdraví u cizinců žijících v Jihočeském kraji). V rámci dlouholeté dobrovolnické činnosti se věnuje trénování paměti seniorů.

Více informací ZDE

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...