Uchazeč
Publikováno: 14. 6. 2023 02:57
Autor: Mgr. Marie Marek

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (ZZ)

Účastník kurzu může přistoupit k závěrečným zkouškám pouze v případě včas odevzdané a vedoucím práce odsouhlasené závěrečné práce. 

Odevzdání závěrečné práce (ZP):

1x tištěný výtisk ZP + 1x elektronická veze ZP + 1x prezentace v programu PowerPoint

  • Tištěnou verzi závěrečné práce předává nebo zasílá účastník organizačním pracovníkům 10 dnů před konáním závěrečných zkoušek (Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava 58601)
  • Elektronickou verzi závěrečné práce zasílá účastník mailem nejpozději 10 dnů před konáním závěrečných zkoušek na adresu: marie.marek@vspj.cz 
  • Prezentaci k závěrečné práci v rozsahu 7–10 slidů zasílá účastník studia e-mailem nejpozději 2 dny před konáním závěrečných zkoušek na adresu: marie.marek@vspj.cz (více k prezentaci v PowerPoint viz níže)

Odevzdané tištěné výtisky zůstávají na VŠPJ k archivaci.

Termín ZZ:

Zpravidla květen–červen daného roku (letní semestr 2. ročníku studia).

Termín upřesní a zveřejní organizátoři studia před zahájením posledního semestru studia (zpravidla leden-únor daného roku) v rozvrhu hodin.

Zkušební komise ZZ:

Komise je složena ze tří členů (odborníci/lektoři Arteterapie).

Průběh ZZ:

Závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí:

  • 1. Obhajoba ZP (součástí je 5minutová prezentace závěrečné práce účastníkem)
  • 2. Ústní zkouška (doplňující otázky k ZP z oblasti psychologie a metodiky arteterapie)

Pro část obhajoby ZP si účastník připraví krátkou prezentaci (v programu PowerPoint) v rozsahu cca 5 minut (7–10 slidů). Prezentace obsahuje: cíl, stručný popis obsahu teoretické i praktické části, závěr práce. Prezentaci si účastník přinese s sebou k ZZ na flashdisku. Šablona prezentace ke stáhnutí zde.

Na obhajobu ZP přímo navazuje ústní část závěrečné zkoušky – tzn. doplňující otázky zkušební komise z oblasti psychologie a metodiky arteterapie vztahující se k závěrečné práci účastníka.

Organizace ZZ:

Účastníci se ke zkoušce dostaví min. půl hodiny před stanoveným časem zahájení (8:30 hod., není-li stanoveno organizátory jinak).

 Závěrečná zkouška začíná zpravidla v 9:00 hodin společným zahájením a končí společným zakončením s vyhlášením výsledků.

Účastníci předstupují před komisi jednotlivě dle předem stanoveného rozpisu (účastníkům oznámí organizátoři studia před konáním ZZ s dostatečným předstihem). Zkoušení účastníka je zahájeno spuštěním prezentace s komentářem účastníka.  Poté následují dotazy komise z oblasti psychologie a metodiky arteterapie. Doba zkoušení 1 účastníka trvá cca 20 minut.

Potřeby účastníka kurzu k ZZ:

Jeden tištěný výtisk své ZP (pro vlastní potřebu účastníka) – není povinné, pouze doporučené.

Prezentace k závěrečné práci na flashdisku – povinné.

Občerstvení – celková doba trvání závěrečných zkoušek se odvíjí od počtu zkoušených účastníků, zpravidla trvá celý den. Z tohoto důvodu doporučujeme zajistit si celodenní občerstvení.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...