Absolvent
Publikováno: 13. 3. 2020 12:49
Autor: Soňa Audes, DiS.

Na 30 absolventů si přijelo zavzpomínat na VŠPJ

Fotogalerie (4)
			Obrázek fotogalerie  - Na 30 absolventů si přijelo zavzpomínat na VŠPJ
				Obrázek fotogalerie  - Na 30 absolventů si přijelo zavzpomínat na VŠPJ
				Obrázek fotogalerie  - Na 30 absolventů si přijelo zavzpomínat na VŠPJ
Otevřít fotogalerii

„Dobří holuby se vracejí“. Tohle notoricky známé rčení naplnili absolventi Vysoké školy zemědělské Brno, dnešní Mendelovi univerzity, kteří se přijeli podívat na svoji bývalou alma mater v pátek 4. října 2019. Vysoká škola zemědělská Brno, sídlila v 60. letech minulého století v prostorách dnešní Vysoké školy polytechnické Jihlava.Celou návštěvu zahájila jménem pana rektora prof. Mudr Václava Báči Ph.D., paní prorektorka pro strategii a vnější vztahy paní Mgr. Alena Štěrbová, která přiblížila návštěvníkům vznik a vývoj Vysoké školy polytechnické Jihlava a podrobněji představila jednotlivé studijní obory. Paní prorektorka dále vyzdvihla, jak důležitou roli v pomaturitním vzdělávání hraje VŠPJ v samotném Kraji Vysočina.  Následovala diskuze, která se vedla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.  Na otázku v čem je Vysoká škola polytechnická jiná zdůraznila paní prorektorka, „že ve studijních oborech VŠPJ je kladen důraz na délku praxe studentů. Díky této skutečnosti se studentům VŠPJ velmi často stává, že ve firmách, kde vykonávali praxi, nacházejí i budoucího zaměstnavatele“. Dále byla v diskuzi zmíněna  otázka zájmu mladých lidí o studium na VŠPJ a téma vysokoškolských kolejí. Následovala samotná prohlídka školy, při které absolventi zavzpomínali na svá studentská léta, navštívili Laboratoře experimentální studií, aulu školy a odborné učebny Katedry zdravotnických studií. Celou návštěvu završil společný oběd a příjemné posezení u kávy.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...