Student
Publikováno: 12. 7. 2024 11:01
Autor: Bc. Martina Duničková

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ

Posláním Poradenského a kariérního centra VŠPJ je

 • vytváření bezpečného prostředí pro studium, život ve škole a diverzitu
 • rozvoj studentů a zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce, podpora nadaných a sociálně znevýhodněných studentů
 • práce s absolventy
 • zajištění rovných podmínek k přístupu ke studiu (studium bez bariér) nejen pro studenty se specifickými potřebami

Vize: „Vytváříme podmínky pro studium a budoucí uplatnění."

Akademická psychologická poradna

Akademická poradna slouží k vytváření bezpečného prostředí pro studium a život ve škole a pro diverzitu tím, že poskytuje:

 • poradenství a pomoc studentům v oblasti adaptace na prostředí vysoké školy, studijních a osobních potíží, péče o duševní zdraví, etických principů, efektivního učení, apod.
 • psychologické poradenství studentům v případě psychických obtíží, závažných životních a krizových situací a jiné poradenství v oblasti posilování etických principů, diskriminace a sexuálního obtěžování, genderových otázek a diverzity, slaďování profesního a osobního života, apod.
 • psychologické poradenství pro akademické a ostatní pracovníky školy v případě psychických obtíží, závažných životních a krizových situací a jiné poradenství v oblasti posilování etických principů a rovných příležitostí, diskriminace a sexuálního obtěžování, genderových otázek a diverzity, slaďování profesního a osobního života, budování mezilidských vztahů na pracovišti apod.

 

Rozvoj a kariéra studentů

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ v oblasti rozvoje a kariéry studentů vytváří podmínky pro rozvoj a zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce a podporuje nadané a sociálně znevýhodněné studentů tím, že zajišťuje:

 • rozvoj obecných a podnikatelských kompetencí studentů požadovaných na trhu práce a vedoucích ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů
 • poradenství a podporu studentům v oblastech osobního růstu, hledání a naplňování jejich tvůrčího potenciálu při vstupu na trh práce
 • stipendia jako nástroj pro podporu studentů
 • informace o trhu práce, poradenství při vstupu na trh práce a organizaci veletrhu práce JOBStart

 

Spolupráce s absolventy

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ v oblasti spolupráce s absolventy propojuje školu s aplikační sférou a zajišťuje:

 • zapojení absolventů do vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností činnosti školy
 • činnost Klubu absolventů VŠPJ
 • vzdělávání, mentoring a koučink zaměřené na další profesní, odborný a osobní rozvoj absolventů

 

Popora studentů se specifickými potřebami

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ v oblasti podpory studentů se specifickými potřebami vytváří podmínky pro studium bez bariér a zajišťuje:

 • poradenství, podporu a informační servis pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami
 • personální, organizační a materiálně technickou infrastrukturu pro podporu studentů sespecifickými potřebami
 • podporu akademických a ostatních pracovníků, kteří se podílejí na výuce studentů se specifickými potřebami

 

KONTAKTY:

PORADENSKÉ A KARIÉRNÍ CENTRUM VŠPJ
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16 
586 01 Jihlava
místnost 2N008/ 2N010, modré křídlo
E-⁠mail: poradce@vspj.cz 
Mgr. Hana Brabencová
vedoucí, kariérový poradce
 
Telefon:        567 141 245
Mobil:  725 120 572
E-⁠mail:           hana.brabencova@vspj.cz
Mgr. Hana Vláčilová
psycholog – Akademická poradna
 
Telefon:        567 141 104
Mobil:  778 412 857
E-⁠mail:           hana.vlacilova@vspj.cz
Bc. Monika Papáčková
administrativní pracovník – studenti se specifickými potřebami
 
Telefon:        567 141 107
E-⁠mail:           monika.papackova@vspj.cz
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...