Uchazeč
Publikováno: 16. 4. 2024 05:05
Autor: Mgr. Marie Marek

Celoživotní vzdělávání na VŠPJ

„Každému jedinci musí být umožněno pokračovat ve vzdělávání během celého života, protože celoživotní vzdělávání je základním kamenem společnosti, která se učí." (UNESCO 1972)

 

Celoživotní vzdělávání se řídí § 60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Řádem celoživotního vzdělávání Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ).

Celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) je důležitou součástí vzdělávací činnosti VŠPJ. V jeho rámci je nabízeno profesní i zájmové vzdělávání široké veřejnosti, a to v rámci akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů.

Celoživotní vzdělávání je na VŠPJ poskytováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání (dále jen CCV).

Nabídka profesních kurzů na VŠPJ vychází z aktuálních akreditovaných studijních programů VŠPJ. Nabídka zájmového vzdělávání zahrnuje především kurzy Univerzity třetího věku (dále jen U3V). Více informací o U3V a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ dále nabízí realizaci kurzů dle specifických požadavků zadavatele, tzv. smluvní kurzy. Tyto kurzy vychází z akreditovaných studijních programů VŠPJ a jsou vedeny odborníky z praxe.

V rámci CCV bylo na VŠPJ zřízeno Jazykové zkouškové centrum British Council. Více informací o přípravných kurzech, zkouškách a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

 

Účastníci vzdělávacích programů nabízených Centrem celoživotního vzdělávání VŠPJ mohou zdarma využívat služby vysokoškolské knihovny VŠPJ.

 

Kontakty:

Mgr. Marie Marek
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel.: 567 141 144, mob.: 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...