Student

Podpora studentů se specifickými potřebami

Specifická potřeba nemusí být překážkou při studiu. VŠPJ nabízí uchazečům a studentům se specifickými potřebami podporu při přijímacím řízení a následném studiu.  

Kdo je uchazeč/student se specifickými potřebami?

Uchazeč/student se specifickými potřebami je osoba, která má:

 • zrakové postižení
 • sluchové postižení
 • pohybové postižení
 • specifické poruchy učení
 • poruchy autistického spektra
 • jiné obtíže (psychické, chronické aj.)

U všech specifických potřeb je nutné posoudit vhodnost studia ve vybraném oboru individuálně, protože součástí studia ve všech studijních programech je i vykonání Odborné praxe, u technických studijních programů může být součástí studia absolvování laboratorních cvičení. Doporučujeme vybraný studijní obor před podáním přihlášky ke studiu konzultovat s garantem studijního programu nebo s metodikem podpory SSP na katedře realizující SP. Podrobné informace o dostupnosti jednotlivých studijních programů a kontakty na pověřené pracovníky najdete ZDE.

Podpůrné služby

Pro uchazeče:

 • zhodnocení dopadu specifické potřeby na přijímací řízení
 • funkční diagnostika na základě lékařské dokumentace
 • úprava podmínek přijímacího řízení – tzv. modifikace přijímacího řízení (navýšení času, zajištění bezbariérových prostor, možnost individuální místnosti)

Pro studenty:

 • zhodnocení dopadu specifické potřeby na studium
 • úprava podmínek studia – tzv. modifikace studia
 • časová kompenzace
 • organizační opatření
 • prostorová orientace
 • režijní opatření – individuální výuka
 • zpracování studijní literatury
 • technologické vybavení – kompenzační pomůcky

Jak lze služby využít?

 • sjednat si osobní schůzku v Poradenském a kariérním centru VŠPJ
 • doložit aktuální lékařskou zprávu potvrzující specifickou potřebu

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 9:00–12:00 12:30–14:00

KONTAKT

STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
 
Bc. Monika Papáčková, administrativní pracovník
 
Telefon:        567 141 107
E-mail:           monika.papackova@vspj.cz
Místnost č.:   2N010, modré křídlo
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...