Uchazeč
Publikováno: 23. 8. 2023 03:00
Autor: Mgr. Marie Marek

UKONČENÍ KURZU

Harmonogram:

  1. Termín zadání závěrečné práce (dále jen ZP) –⁠ na začátku vzdělávání podá doc. M. Tomka, PhD. potřebné informace k obsahu i rozsahu ZP.
  2. Odevzdání formuláře „Zadání závěrečné práce“ elektronickou cestou prostřednictvím IS VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu). Termín odevzdání: nejpozději dva týdny po ukončení posledního prezenčního výukového bloku. Následné konzultace účastníka k závěrečné práci s vedoucím práce probíhají individuálně po vzájemné dohodě.
  3. Odevzdání zěrečné práce v elektronické podobě – vedoucímu práce prostřednictvím informačního systému VŠPJ – LMS Moodle (složka Ukončení kurzu), ve stanoveném termínu (cca leden 2024). Zpětnou vazbu k závěrečné práci obdrží účastník kurzu elektronicky 4 týdny po stanoveném termínu odevzdání ZP.
  4. Po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží absolvent výstupní dokument – mikrocertifikát, elektronickou cestou. Mikrocertifikát bude opatřen pečetní známkou.

Formulář ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

Šablona ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

 

Rozsah ZP:

  • Rozsah práce 5-10 stran (popř. dle domluvy s vedoucím práce).

 

Struktura ZP:

  • Je dána šablonou ZP.

 

 

Nabízená témata pro závěrečné práce:

 

  • Témata závěrečné práce z vycházejí z vedených deníků účastníků kurzu:

Obecné téma:

Závěrečná sebereflexe a sebehodnocení

 

Individuální témata – např.: 

Změny v pohledu na sebe a lidi kolem mne

Výcvikové ztráty a nálezy

Klíčové výcvikové momenty

Má výcviková „klopýtnutí“

 

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...