Uchazeč
Publikováno: 23. 8. 2023 03:00
Autor: Mgr. Marie Marek

VZDĚLÁVACÍ TÉMATA

  • Sebepoznání a sebereflexe (24 hodin výcviku, 21 hodin samostudia, 3 hodiny na plnění zadaných úkolů)

Reflexe životních zkušeností ve skupině, otevřená komunikace postojů k sobě i k ostatním lidem, odhalení potenciálu vlastního růstu, poznávání vlastních limitů a rozdílů ve vnímání světa s ohledem na jedinečnost lidské osobnosti. Nácvik relaxace, zvládání zátěže, stresu, pravidla zpětné vazby.

 

  • Komunikace a sociální interakce (24 hodin výcviku, 21 hodin samostudia, 3 hodiny na plnění zadaných úkolů)

Zákonitosti a dynamika interpersonální komunikace, výhody a úskalí spolupráce i soupeření, odlišností a specifik při vyjednávání v individuálním i skupinovém rozhodování. Identifikace silných a slabých stránek v komunikaci a v interakci s ostatními. Zvládání konfliktů a stresových situací.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...