Uchazeč
Publikováno: 23. 8. 2023 03:00
Autor: Mgr. Marie Marek

UKONČENÍ KURZU

Harmonogram:

  1. Zadání tématu závěrečné zkoušky – prakticky zaměřeného úkolu – Daňové řešení konkrétní situace podnikatele (na základě osobní domluvy s vybraným lektorem) Termín odevzdání zadání závěrečného úkolu – nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku.
  2. Odevzdání formuláře „Zadání závěrečného úkolu“- elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu). Termín odevzdání: nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku. Následné konzultace účastníka k závěrečnému úkolu s vedoucím práce probíhají individuálně po vzájemné dohodě.
  3. Odevzdání vypracování závěrečného úkolu v elektronické podobě – vedoucímu práce prostřednictvím IS VŠPJ – LMS Moodle (složka Ukončení kurzu). Termín odevzdání nejpozději 10 pracovních dnů před konáním závěrečné zkoušky (cca leden 2024).
  4. Termín závěrečných zkoušek stanoví garant vzdělávacího programu ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání. Termín zkoušky je sdělen účastníkům kurzu písemnou cestou.
  5. Po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží absolvent výstupní dokument – mikrocertifikát, elektronickou cestou. Mikrocertifikát bude opatřen pečetní známkou.

Formulář ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚKOLU KE STAŽENÍ zde. 

Šablona ZÁVĚREČNÉHO ÚKOLU KE STAŽENÍ zde. 

 

 

Rozsah ZP:

  • Rozsah práce cca 10 stran – v závislosti na charakteru práce, vybraném tématu a domluvy s vedoucím práce
  • Závěrečná práce obsahuje teoretickou (10 %) a praktickou část (90 %)

 

Struktura závěrečného úkolu:

  • Zpracování závěrečného úkolu spočívá v daňovém řešení (včetně SP a ZP) zadané modelové situace podnikatele – FO s pomocí LMS Moodle
  • Výstupy z daňového řešení v LMS Moodle jsou podkladem pro zpracování závěrečné práce (ZP), jež obsahuje popis teoretických východisek pro daňové řešení (10 % ZP) a daňové řešení zadané situace podnikatele s komentářem (90 % ZP)

 

Nabízená témata pro závěrečného úkolu:

  • Témata závěrečného úkolu – po individuální domluvě s vybraným lektorem kurzu Podnikání z hlediska daní a odvodů FO:

Modelové situace podnikatele - fyzické osoby, a jejich daňová řešení, včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...