Uchazeč
Publikováno: 13. 3. 2024 02:28
Autor: Mgr. Marie Marek

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I.

 

Vzdělávací program Kybernetická bezpečnost I. je zaměřen na zvýšení odborných kompetencí v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti.

Vzdělávací program Kybernetická bezpečnost I. je garantován Katedrou technických studií VŠPJ.

Kurz byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců aplikační sféry v Kraji Vysočina.

 

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno jednatelům či managementu firem, výkonným ICT pracovníkům a odborné veřejnosti.

 

  • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání je seznámit posluchače s kybernetickou bezpečností, základními pojmy či legislativními normami, ať už mezinárodními, evropskými nebo národními.

Získané znalosti a dovednosti mohou účastníci využít při zvyšování kybernetické bezpečnosti firem či implementaci nové evropské směrnici NIS2.

 

  • Obsah vzdělávání

Program je věnován novému zákonu o kybernetické bezpečnosti, jeho prováděcí směrnici, jednotlivými režimy povinností, systému zatřídění organizace a požadavky spadající na organizace v režimu vyšších povinností. V prakticky zaměřených přednáškách budou představeny aktuální kybernetické hrozby, zkušenosti s implementací normy ISO/IEC 27000 v organizaci a bezpečné metody autentizace.

 

  • Lektorský tým

Antonín Přibyl (antonin.pribyl@vspj.cz), interní zaměstnanec VŠPJ

Akademický a vědecký pracovník Katedry technických studií, 30+ let zkušeností v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti.

Rostislav Prosecký (prosecky@optonet.cz), odborník z praxe

Ředitel společnosti OptoNet Communication, s.r.o., držitel ISO 27000, provozovatel Datového Centra Vysočina.

Vladimír Karas (karas@novicom.cz), odborník z praxe

Bezpečnostní konzultant společnosti Novicom.

 

  • Rozsah a formy vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 13 hodin intenzivního vzdělávání, které je rozděleno do 2 dnů.

Vzdělávání je doplněno o možnost samostudia výukových materiálů v IS Moodle.

 

  • Termín a místo vzdělávání

Termín: bude stanoven na základě avizovaného zájmu z řad veřejnosti

 Čas: 8.00 do cca 17.00 hod.

Místo: výukové prostory VŠPJ (ul. Tolstého 16, Jihlava).

 

  • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 100 % prezenční výuky a splnit test min. 50% úspěšností. Vzdělávání je po splnění předepsaných povinností ukončeno testem v LMS Moodle. Úspěšní absolventi programu získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě certifikátu VŠPJ. 

 

  • Cena vzdělávacího programu

Cena programu činí 8 800 Kč. Úhrada poplatku se provádí převodem dle platebního předpisu zaslaného organizátory vzdělávacího programu po naplnění požadované minimální kapacity.

 

  • Přihlášení do vzdělávacího programu

Přihlašování do programu bude zahájeno na základě projeveného zájmu min. 10 osob (konktakt viz níže). Přihlášení do programu probíhá prostřednictvím elektronické e-přihlášky. Maximální kapacita účastníků v programu je 50 osob 

 

  • Podmínky přijetí

Uchazeč o vzdělávací program musí mít ukončeno min. středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. U účastníků se předpokládá základní orientace v informačních technologiích.


Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

 

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...