Uchazeč
Publikováno: 14. 6. 2023 02:58
Autor: Mgr. Marie Marek

Praxe pro účastníky kurzu Arteterapie

  • ORGANIZACE PRAXE

Cílem organizace praxe v rámci kurzu Arteterapie je seznámení se s chodem vybrané organizace, vykonávanými činnostmi a vlastní praktická činnost – uplatnění získaných teoretických znalostí z dosavadní výuky přímo v praxi, seznámení se s artererapeutickými/ergoterapeutickými technikami aplikovanými pod vedením zkušených a v daném oboru vysokoškolsky vzdělaných lektorů. Poznatky získané v průběhu praxe mohou účastníci kurzu využít při tvorbě závěrečných prací.

 

  • PRVNÍ ROČNÍK

Rozsah praxe: 8 hodin

Obsah praxe: nácvik konkrétních arteterapeutických a ergoterapeutických technik bez kontaktu s klientem

Místo praxe: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (neurčí-li odborný garant vzdělávacího programu jinak)

Vedení praxe: VŠ vystudovaný lektor oboru Arteterapie s aktivní praxí v oboru (Bc. Jaroslav Mühlfeit)

Termín praxe: 2. semestr studia (zpravidla březen – duben)

Organizace praxe: zajistí pracovníci oddělení celoživotního vzdělávání VŠPJ

Vyhodnocení praxe: provede účastník praxe individuálně (formulář zde)

 

  • PRŮBĚH PRAXÍ PRVNÍHO ROČNÍKU:

Praxe jsou realizovány po skupinách (cca 5-6 účastníků) a mají následující obsah:

- seznámení s chodem organizace 

- arteterapie

- individuální a skupinová práce

- praktické ukázky vybraných technik (práce s keramikou, akvarelem, projekční techniky apod.)

- sebezkušenostní ateliér

- socializační témata v arteterapii

Přesný obsah praxe stanoví vedoucí praxe.

 

  • POTŘEBNÉ POMŮCKY:

Účastníci si vezmou s sebou: 3 štětce na vodové barvy (různé velikosti – malý, střední, velký), vodové barvy

Doporučujeme vhodné oblečení (práce s hlínou).

 

 

  • DRUHÝ ROČNÍK

Rozsah praxe: 8 hodin

Obsah praxe: nácvik konkrétních arteterapeutických a ergoterapeutických technik s přímým kontaktem s klienty vybraného zdravotnického pracoviště

Místo praxe: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (neurčí-li odborný garant vzdělávacího progamu jinak)

Vedení praxe: VŠ vystudovaný lektor oboru Arteterapie s aktivní praxí v oboru (Bc. Monika Mühlfeitová/Bc. Jaroslav Mühlfeit)

Termín praxe: 4. semestr studia (zpravidla duben-květen)

Organizace praxe: nabídku termínů zajistí a zprostředkují pracovníci oddělení celoživotního vzdělávání VŠPJ

Vyhodnocení praxe: provede účastník praxe individuálně (formulář zde)

 

  • PRŮBĚH PRAXÍ DRUHÉHO ROČNÍKU:

Praxe jsou realizovány INDIVIDUÁLNĚ (2–3 účastníci) a mají následující obsah:  

- individuální práce s klientem

- praktické činnosti vybrané techniky (účastníkem kurzu)

 (Přesný obsah praxe stanoví vedoucí praxe.)

 

 

  • PRAKTICKÉ RADY

Praxe probíhají v průběhu týdne, začínají zpravidla v 8:30 hod. a trvají celý den. Nabídku termínů provede vedoucí lektor praxe a účastníkům ji zprostředkují pracovníci CŽV před zahájením letního semestru daného AR.

Pro účastníky není možné zajistit stravování, mohou využít kuchyňku s vybavením - mikrovlnnou troubou, varnou konvicí apod. (doporučujeme jídlo s sebou na celý den).

 Další potřebné informace obdrží účastníci vždy před konáním praxí od pracovníků oddělení celoživotního vzdělávání VŠPJ, popř. od lektora.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...