O škole
Navigace

Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na Katedře cestovního ruchu

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

 

Katedra cestovního ruchu

•         Odborný asistent/odborná asistentka pro výuku předmětů zaměřených na historii, dějiny, management volného času a společenské vědy.

 

Požadavky:

-          Doktorské vzdělání,

-          pedagogická praxe,

-          výhodou zkušenosti s vědeckým výzkumem a vedení studentských exkurzí.

 

Informace podá:

vedoucí katedry Ing. Ivica Linderová, PhD. (ivica.linderova@vspj.cz)

 

Předpokládaný nástup a výše úvazku dle dohody.

Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.

 

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:

-          Písemná přihláška,

-          motivační dopis,

-          strukturovaný životopis,

-          kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu.

 

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení, tj. do 06. 05. 2024 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...