Uchazeč

UKONČENÍ KURZU

Harmonogram:

  1. Zadání tématu závěrečné práce, osobní domluva s budoucím vedoucím práce (konzultantem). Termín zadání ZP –⁠ kdykoliv v průběhu kurzu, nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku.
  2. Termín obhajob závěrečných prací stanoví garant vzdělávacího programu ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání. Termín obhajoby bude sdělen účastníkům kurzu písemnou cestou.
  3. Odevzdání formuláře „Zadání závěrečné práce“ - elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu). Termín odevzdání: nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku. Následné konzultace účastníka k závěrečné práci s vedoucím práce probíhají individuálně po vzájemné dohodě.
  4. Odevzdání závěrečné práce v elektronické podobě – vedoucímu práce prostřednictvím informačního systému VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu) - nejpozději 10 pracovních dnů před konáním obhajoby (cca leden 2024).
  5. Po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží absolvent výstupní dokument – mikrocertifikát, elektronickou cestou. Mikrocertifikát bude opatřen pečetní známkou.

Formulář ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

Šablona ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

 

Rozsah ZP:

  • Rozsah práce cca 10 stran – v závislosti na charakteru práce, vybraném tématu a domluvy s vedoucím práce.

 

Struktura ZP:

  • Je dána šablonou ZP.

 

Nabízená témata pro závěrečné práce:

  • Témata závěrečné práce z oblasti finančního rozhodování v podniku (Ing. Luďka Jirků)

Hodnocení investic ve vybrané firmě (organizaci)

Analýza řízení zásob či pohledávek ve vybrané firmě (organizace)

 

  • Témata závěrečné práce z oblasti finanční analýzy podniku a finančních výkazů (Ing. Petr Jiříček, Ph.D. / Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.)

Vyhodnocení finančního zdraví vybrané firmy (organizace) – syntetická práce z výuky modulů Finanční výkazy a jejich aplikace a Finanční analýza pro podnikovou praxi

 

  • Témata závěrečné práce z oblasti koordinace finančních politik podniku (Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.)

Analýza jednotlivých politik vybrané firmy (organizace) – dluhové, daňové, účetní, mzdové

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...