Uchazeč
Publikováno: 11. 4. 2023 07:52
Autor: Mgr. Marie Marek

Kurz PRINCIPY ZOTAVENÍ

Jak aplikovat PRINCIPY ZOTAVENÍ do praxe služeb péče o duševní zdraví a do běžného života?

Starání se o svou duševní pohodu a zotavení je téma, které se týká nás všech. Pracovníků služeb péče o duševní zdraví tím víc, neboť filozofii zotavení mají předávat svým klientům/pacientům.

VŠPJ nabízí třídenní vzdělávací program Principy zotavení a jejich uplatnění v praxi v rozsahu 24 hodin. Kurz je akreditován MPSV pod číslem: A2021/1183-SP/PC/PP/VP. 

E-PŘIHLÁŠKA DO KURZU

Vzdělávací program Principy zotavení a jejich uplatnění v praxi je realizován v rámci celoživotního vzdělávání pod záštitou Katedry sociální práce VŠPJ s odbornou garancí PhDr. Vlasty Řezníkové, Ph.D.

  • Komu je studium určeno?

Studium je určeno především pracovníkům z oblasti péče o duševní zdraví a blízkým osobám lidí, kteří mají zkušenost s duševními obtížemi.

  • O čem je "princip zotavení"?

Princip zotavení se soustředí na obnovení běžných sociálních rolí nemocného a na vybudování naděje a víry v plnohodnotný a smysluplný život navzdory duševnímu onemocnění.

  • Cíl studia

Cílem vzdělávacího programu je přinést účastníkům sebe/zkušenost s uplatňováním principů zotavení, které vedou ke změně postojů, uvažování a hodnot. Koncept zotavení je uplatňován v oblasti péče o duševní zdraví klientů, pracovníků či neformálně pečujících osob. Účastníci kurzu se seznámí s principy konceptu zotavení (recovery) a vyzkouší si jejich aplikaci v praxi. Kurz nabídne jiný pohled na člověka se zkušeností s duševním onemocněním – optika patologie bude nahrazena optikou dovedností. Účastníci kurzu pomohou duševně nemocným lidem se zplnomocněním, převzetím kontroly nad vlastní životní situací, založením interakcí na svých silných stránkách, se sociálním začleněním, s kultivací self-managementových dovedností, s kultivací self-managementových dovedností s duševním onemocněním apod.

  • Jaké dovednosti získáte?

První modul je zaměřen na klienta jako na člověka, který něco umí, něco dokázal a něco se mu podařilo. Druhý modul se zabývá metodami a nástroji podporujícími proces zotavení (ze strany klienta, ze strany služby, z pozice pomáhajícího). Třetí modul vede účastníky k identifikaci toho, co už v duchu zotavení ve své praxi dělají.

  • Termíny studia

Vzdělávání je organizováno opakovaně v průběhu roku. Kurz obsahuje tři základní vzdělávací moduly, které jsou rozloženy do 3 výukových dnů.

Termíny kurzu jsou stanovovány dle projeveného zájmu budoucích účastníků.

  • Rozsah studia

Rozsah kurzu je celkem 24 hodin. Dva dny po 8 hodinách (od 9 do 17 hod.) probíhá prezenční výuka na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava, jeden den v rozsahu 8 hodin je organizován v podobě online výuky. Forma výuky se může změnit dle aktuální potřeby.

  • Obsah studia

Účastníci kurzu absolvují tři základní vzdělávací moduly. První z nich je zaměřen na klienta jako na člověka, který něco umí, něco dokázal a něco se mu podařilo. Druhý modul se zabývá metodami a nástroji podporujícími proces zotavení (ze strany klienta, ze strany služby, ze strany pomáhajícího). Třetí modul vede účastníky k identifikaci toho, co už v duchu zotavení ve své praxi dělají. 

  • Ukončení studia

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu a získání osvědčení je aktivní účast na vzdělávání.

  • Cena kurzu

Cena kurzovného činí 3 700 Kč za celé studium. Úhrada se provádí vždy před zahájením každého kurzu na základě instrukcí od organizátorů kurzu.

  • Přihlášení ke studiu

Přihlášení do daného kurzu je umožněno zpravidla 2 měsíce před zahájením daného kurzu, a to prostřednictvím elektronické přihlášky.

Maximální kapacita jednoho kurzu je 18 účastníků. O přijetí účastníka v případě velkého zájmu rozhoduje doba podání přihlášky a úhrada kurzovného.

Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek (vedoucí CCV, profesní vzdělávání)
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...