Uchazeč
Publikováno: 25. 3. 2022 09:15
Autor: Mgr. Marie Marek

Lektorský tým kurzu Principy zotavení

  • MUDr. Magda Dosbabová

Vzděláním lékařka s několikaletou praxí jako praktický zubní lékař. Zakladatelka Familia Felix o.s., organizace přednášek, seminářů a víkendových pobytů pro manžele s tématikou osobního rozvoje a péče o duševní zdraví. Doplňkové vzdělání v akreditovaných kurzech MPSV pro peer konzultanty v oblasti péče o duševní zdraví a podpory zotavení klientů z duševního onemocnění. Rekvalifikace v oboru Fotoreportér a pracovník DTP studia a Kurz profesionálního koučování. Několikaleté zkušenosti jako peer lektorka a peer poradkyně pro CMHCD Praha (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví). Externí vyučující na VŠPJ Jihlava (obor Zdravotně sociální péče) a LFUK Praha (obor Ergoterapie).

  •  Mgr. Markéta Dubnová, Ph.D.

Profesně se věnuje sociální práci s lidmi s vážným duševním onemocněním. V rámci svého povolání působila v obou typech péče – v lůžkovém zdravotnickém zařízení na pozici zdravotně sociálního pracovníka Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod i v terénních, komunitních službách v o. s. Péče o duševní zdraví – region Pardubice jako sociální pracovník a vedoucí psychosociální rehabilitace. Od roku 2013 se věnuje vzdělávání studentů oboru zdravotně sociální pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava, zastává pozici vedoucí katedry sociální práce a garanta odborné praxe. Je absolventkou doktorského programu na Univerzitě Komenského v Bratislavě, obor sociální práce, s tématem disertační práce Možnosti a limity sociální práce v psychiatrické péči v ČR.

Více informací zde.

https://www.regionalist.cz/index.php?z1=210504-1620110356

https://m.facebook.com/vsp.jihlava/photos/a.221189881232840/4505987336086385/?type=3

http://pdz.cz/uploaded/data/files/%C4%8Dl%C3%A1nky%20ke%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD/Publikace%20s%20Rozhovory%2025let.pdf

  • Petra Kubinová

Studium Sociální politiky a sociální práce. Absolvatorium řady akreditovaných kurzů MŠMT i MPSV se zaměřením na resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných; prevenci sociálně patologických jevů; sebezkušenostní kurz v Pesso Boyden psychomotorické terapii; výcvik v přístupu zaměřeném na řešení v poradenství a terapii atd. Spoluzakladatelka první Školy zotavení v České republice v roce 2017. Koordinátorka Školy zotavení od 2017 dosud. Praktické zkušenosti z oblasti sociálních a návazných služeb, sociálního poradenství, z oblasti krizové intervence i managementu zaměřeného na vzdělávání a zlepšování systému péče o duševní zdraví.


Více informací zde: https://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/peer_manual_fin_web.pdf

https://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/SKOLA-ZOTAVENI_web.pdf

https://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/umime_se_domluvit_final.pdf

  •  Kateřina Obšilová

Výtvarně založená peer lektorka s několikaletou praxí v Centru rozvoje péče o duševní zdraví v Praze. Zaměřuje se na práci s lidmi s duševním onemocněním. Disponuje zkušenostmi na pozici peer konzultantky (Dobré Místo). Spolupracovala na řadě destigmatizačních projektů (Jeden den s duševním onemocněním; Cesty k sobě Fokus Mladá Boleslav; článek pro Psychologie.cz). Spoluautorka kurzů Školy zotavení (https://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/skola-zotaveni/).

  •  PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Absolventka Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU. Problematikou duševních onemocnění se zabývá ve svých textech od roku 2002. Zkušenosti s prací s lidmi s psychiatrickou diagnózou získala díky své dlouhodobé dobrovolnické činnosti, stážemi a prací ve stacionářích pro lidi s neurózami a psychózami. Aktuálně zaměstnána na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a supervizní výcvik. Podílí se na udržení a rozšíření výuky s participací peer lektorů, tedy lidí s vlastní zkušeností v problematice péče o duševní zdraví.

 Více informací zde: www.skolazotavení.com

 /skola/kontakty?detail=52725

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...