Uchazeč
Publikováno: 24. 8. 2023 06:03
Autor: Mgr. Marie Marek

LEKTOŘI

  • Doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. (milan.tomka@vspj.cz)

Akademický pracovník s více než dvacetiletou praxí. Vysokoškolské vzdělávání v sociální práci ukončil na Trnavské univerzitě. V minulosti působil hlavně na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře a na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky. Od roku 2012 je zaměstnán jako akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ukončil na Karlově univerzitě v Praze. Věnuje se supervizi v sociálních službách a terapii žen v násilných partnerských vztazích. Pracoval ve vícerých výzkumných týmech, aktuálně se věnuje tématu násilí v blízkých vztazích.

  • Mgr. Jana Volná

Absolventka sociálně právní nástavby (Univerzita Palackého, Fakulta pedagogiky, obor Pedagogika – sociální práce). Video-trenérka interakcí, absolventka psychoterapeutického výcviku KBT a dalších odborných kurzů. Bohatá praxe s prací s Romy, s vedením oddělení dávek do výše životního minima, praxe s problematikou bezdomovectví. Je zakladatelkou jednoho z prvních „domů na půli cesty“. Od roku 1996 se intenzivně věnuje organizaci vzdělávání sociálních pracovníků. Zastávala vedoucí pozici OSPOD. 15 let vedoucí Intervenčního centra Kraje Vysočina. Od r. 2003 pedagogická činnost na VOŠ sociální. Od r. 2014 externí akademický pracovník na VŠPJ – výukové oblasti: sociální patologie, krizová intervence a psychosociální výcvik. Členství v meziresortních komisí při MV ČR a Úřadu vlády ČR. Držitelka ocenění Magistrátu města Jihlavy a Krajského ředitelství policie ČR Kraje Vysočina. V současné době se věnuje především vzdělávání v oblasti domácího násilí zdravotnických pracovníků.

  • Mgr. Martina Černá, Ph.D. (martina.cerna@vspj.cz)

Mgr. Martina Černá, Ph.D. působí od roku 2009 jako akademický pracovník na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Od roku 2013 je zástupkyní vedoucí Katedry sociální práce. Vyučuje především obecnou a sociální psychologii a komunikační a prezentační dovednosti. Je spoluautorkou 3 odborných knih a řady odborných článků. Podílí se na realizaci výzkumných projektů ze sociální oblasti v rámci různých výzev. Pracuje také jako psychoterapeut, aktivně se věnuje canisterapii a dobrovolnictví. Za tuto činnost byla opakovaně oceněna Krajem Vysočina.

Více informací zde.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...