Uchazeč
Publikováno: 15. 3. 2024 11:26
Autor: Mgr. Marie Marek

Smluvní kurz

UMĚLÁ INTELIGENCE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Vzdělávací program „Umělá inteligence ve výuce na středních školách“ je zaměřen na zvýšení odborných kompetencí v oblasti ICT a využití prvků umělé inteligence v oblasti školství.

Vzdělávací program je garantován Katedrou technických studií VŠPJ. Program byl vytvořen na základě vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců středních škol v Kraji Vysočina.

Realizace smluvního kurzu se uskuteční na základě předcházející písemné objednávky adresované Centru celoživotního vzdělávání VŠPJ (dále jen CCV).

 

 • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno pedagogickým pracovníkům středních škol.  

 

 • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání je seznámit účastníky s využitím vybraných prvků umělé inteligence v oblasti školství. Tento kurz prezentuje možnosti využití umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) ve vzdělávání na středních školách, popř. dalších vzdělávacích institucí. Účastníci se seznámí s hlavními pojmy, historií AI a ML, dostupnými nástroji a jejich praktickým využitím ve výuce. Kurz zdůrazňuje možnosti, jak AI dokáže podpořit tradiční výukové metody, a to od přípravy podkladů pro výuku přes tvorbu interaktivních výukových her až po opravování úkolů. Pozornost je věnována také etickým a legislativním aspektům používání AI ve školství a možnostem zneužití AI ze strany studentů.

 

 • Obsah vzdělávání

Vysvětlení hlavních pojmů - Úvod do umělé inteligence, strojového učení, generativních modelů, velkých jazykových modelů a rozdílu mezi zkratkami AI, ML a UI.

Stručná historie AI/ML - Přehled vývoje umělé inteligence a strojového učení a jejich milníky.

Dostupné nástroje a možnosti jejich využití - Detailní pohled na ChatGPT, Bing, Midjourney a další, včetně porovnání schopností mezi neplacenou a placenou verzí ChatGPT.

Praktické ukázky ChatGPT - Příprava podkladů pro výuku. Tvorba testů, doplňovaček, slovních úloh a interaktivních her. Opravování úkolů. Možnosti zneužití ze strany studentů.

Generování ilustračních obrázků - Využití Bing Image Creator, Stable Diffusion a Midjourney pro tvorbu vizuálních materiálů.

Matematické úlohy - WolframAlpha a jeho integrace do ChatGPT pro řešení matematických problémů.

Analýza dat - Jak využít Code Interpreter a Advanced Data Analysis v ChatGPT pro jednoduché zpracování dat bez předchozích zkušeností s programováním.

Legislativa - Právní rámec používání AI ve výuce.

Další zdroje - Přehled materiálů a zdrojů pro další sebevzdělávání a inspiraci.

(Obsah vzdělávacího programu lze upravit na základě individuální dohody s garantem programu a lektorem.)

 

 • Lektorský tým

Ing. Jan Mittner, Ph.D. (jan.mittner@vspj.cz), akademický pracovník Katedry technických studií VŠPJ s mnohaletými zkušenostmi v oblasti využití umělé inteligence a strojového učení v ekonomice a vzdělávání.

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. (filip.dechterenko@vspj.cz), akademický pracovník Katedry matematiky VŠPJ s mnohaletými zkušenostmi v oblasti využití umělé inteligence a strojového učení v sociologii, psychologii a ve vzdělávání.

 

 • Rozsah a formy vzdělávání

8 výukových hodin intenzivního vzdělávání v rámci jednoho pracovního dne.

 

 • Termín a místo vzdělávání

Vzdělávací program bude realizován v období od března do prosince 2024 (dle potřeby objednávací instituce). Realizace vzdělávání probíhá v pracovní dny standardně v čase od 8.00 do 16.00 hodin.

 

 • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 100 % prezenční výuky. Úspěšní absolventi programu získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě certifikátu VŠPJ. 

 

 • Cena vzdělávacího programu

Cena realizace vzdělávacího programu pro instituci: 12 000 – 14 000 Kč (v závislosti na typu kurzu - opakovaný / bez opakování). Bližší informace podá garant programu: doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D., email: radek.kolman@vspj.cz; popř. pracovnice CCV: Mgr. Marie Marek, email: marie.marek@vspj.cz

 

 • Přihlášení do vzdělávacího programu

Přihlašování do programu bude provedeno prostřednictvím elektronické přihlášky (bližší informace obdrží objednávající instituce po vzájemném odsouhlasení objednávky). Maximální kapacita účastníků v programu je 20.

 

 • Podmínky přijetí

Podmínky přijetí uchazečů do vzdělávacího programu určuje objednávající instituce.

 

 • Realizace smluvního vzdělávacího programu

Realizace vzdělávacího programu proběhne na základě písemné objednávky adresované Centru celoživotního vzdělávání VŠPJ. Objednávka bude obsahovat upřesňující údaje - termín, čas, místo konání, počet účastníků, počet požadovaných opakování kurzu atd. (individuálně sjednané podmínky)

Obsahovou stránku vzdělávacího programu garantuje: Katedra technických studií VŠPJ (vedoucí katedry: doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D., email: radek.kolman@vspj.cz).

Organizaci vzdělávacího programu zajišťuje a písemné objednávky zpracovává: Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ (vedoucí CCV: Mgr. Marie Marek, email: marie.marek@vspj.cz).

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...