Uchazeč
Publikováno: 23. 8. 2023 03:00
Autor: Mgr. Marie Marek

UKONČENÍ KURZU

Harmonogram:

 1. Zadání tématu závěrečné práce, osobní domluva s budoucím vedoucím práce (konzultantem). Termín zadání ZP–⁠ kdykoliv v průběhu kurzu, nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku.
 2. Odevzdání formuláře „Zadání závěrečné práce“ elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu). Termín odevzdání: nejpozději týden po ukončení posledního prezenčního výukového bloku. Následné konzultace účastníka k závěrečné práci s vedoucím práce probíhají individuálně po vzájemné dohodě.
 3. Odevzdání závěrečné práce v elektronické podobě – vedoucímu práce prostřednictvím informačního systému VŠPJ - LMS Moodle (složka Ukončení kurzu) - nejpozději 10 pracovních dnů před konáním obhajoby (cca leden 2024).
 4. Termín obhajob závěrečných prací stanoví garant vzdělávacího programu ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání. Termín objahob je sdělen účastníkům kurzu písemnou cestou.
 5. Po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží absolvent výstupní dokument – mikrocertifikát, elektronickou cestou. Mikrocertifikát bude opatřen pečetní známkou.

Formulář ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

Šablona ZÁVĚREČNÉ PRÁCE KE STAŽENÍ zde. 

 

Rozsah ZP:

 • Rozsah práce 5-10 stran – v závislosti na charakteru práce, vybraném tématu a domluvy s vedoucím práce.

 

Struktura ZP:

 • Je dána šablonou ZP

 

Nabízená témata pro závěrečné práce:

 • Témata závěrečné práce z oblasti Komunikační standardy Průmyslu 4.0 (Ing. Jan Jirsa)

Esej na vybrané téma v dané oblasti

Seminární práce na téma míra digitální transformace podniku

Seminární práce na téma možnosti a benefity digitalizace v našem podniku

Vývoj digitálního stínu vybraného průmyslového zařízení

 

 • Témata závěrečné práce z oblasti Zpracování obrazu a počítačové vidění (Ing. Lucie Šaclová, Ph.D.)

Esej na vybrané téma dané oblasti

Detekce přítomnosti lidského subjektu

Detekce pozice objektů pro účely robotické manipulace

 

 • Témata závěrečné práce z oblasti Umělá inteligence (Ing. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.)

Esej na vybrané téma dané oblasti

Tvorba modelu pro klasifikaci vlastních dat

Návrh neuronové sítě pro zadanou úlohu

 

 • Témata závěrečné práce z oblasti Robotika (Ing. Jan Jirsa)

Esej na vybrané téma dané oblasti

Vývoj řídícího programu pro mobilní robotickou platformu Robotino

Vývoj řídícího algoritmu průmyslového robotu za použití obrazových dat

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...