O škole
Navigace
Publikováno: 26. 4. 2024 02:22
Autor: Mgr. Martina Tomšů

Vysoká škola polytechnická Jihlava podepsala smlouvy o strategickém partnerství s firmami Gordic spol. s r.o. a Optokon, a.s.

Dne 23. dubna 2024 podepsala Vysoká škola polytechnická Jihlava smlouvy o strategickém partnerství s firmou Gordic spol. s r.o. a firmou Optokon, a.s. Došlo tím k formalizaci vzájemných dlouhodobých vztahů, které umožní prohloubení stávající spolupráce a otevře možnosti spolupráce v nových oblastech. Firma Gordic spol. s r.o. a firma Optokon, a.s. se staly prvními oficiálními smluvními strategickými partnery Vysoké školy polytechnické Jihlava.

IMG_7581.jpg

Vysoká škola polytechnická Jihlava uzavřela svá první strategická partnerství, a to se společnostmi Gordic spol. s r.o. a firmou Optokon, a.s. Obě firmy mohou nyní používat sousloví „Strategický partner VŠPJ.“ VŠPJ tak pokračuje v naplňování své Strategie spolupráce s externími subjekty z roku 2023, jejímž cílem je formalizovat spolupráci s externími subjekty formou partnerství a rozvíjet tak spolupráci s partnery z praxe v souladu se svým Strategickým záměrem 2021+, národními strategickými dokumenty představované Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Strategickým záměrem ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

Rámcové smlouvy o spolupráci podepsal 23. dubna 2024 rektor VŠPJ Zdeněk Horák s generálním ředitelem firmy Optokon, a.s. Jiřím Šteflem a generálním ředitelem firmy Gordic spol. s r.o. Jaromírem Řezáčem.

Partnerstvím se rozumí dlouhodobá spolupráce formalizovaná smlouvou, přičemž nejvyšší formou tohoto partnerství je právě strategické partnerství, které jsme uzavřeli s firmou Gordic spol. s r.o. a firmou Optokon, a.s. Velice si vzájemné spolupráce cením a věřím, že tato smlouva povede k dalšímu vzájemnému prohloubení našich vztahů,“ uvádí rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Strategický partner je definován jako partner, který napomáhá naplňování cílů a priorit VŠPJ a prokazatelně se podílí na rozvoji VŠPJ.

Strategickým partnerům nabízíme řadu výhod, která z tohoto typu partnerství plynou. Jedná se například prioritní právo výběru témat studentských prací, možnosti prezentace partnera v budově školy a významných akcích pořádaných VŠPJ nebo i možnosti zapojení do projektových záměrů VŠPJ. My od nich pak očekáváme významný přínos v aktualizaci naší výuky, řešení reálných praktických zadání našimi studenty, poskytování svých odborníků do praktické výuky a v neposlední řadě výzkumnou spolupráci s nadstandardními výsledky,“ vysvětluje dále koncept strategického partnerství rektor Zdeněk Horák.

Partnerství s VŠPJ jsou kategorizována do pěti základních typů: strategický partner, partner, vedlejší partner, projektový partner, event/jednorázový partner. Mimo partnerství je definována kategorie spolupracující instituce. Za účinnou spolupráci je považováno pouze partnerství.

Partnerem VŠPJ nemůže být politická strana či hnutí.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...