VŠPJ otevírá nové obory - Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví (Mgr.) a Finance and Management (Bc.)

Necelý rok po akreditaci prvního magisterského studia(Komunitní péče v porodní asistenci) a po půl roce od akreditace strojírenského/technického oboru Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se podařilo vedení VŠPJ akreditovat dva nové obory: magisterský studijní obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví v kombinované formě studia a bakalářský obor Finance and Management v prezenční formě studia, vyučovaný kompletně v angličtině

Obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví je jediný magisterský obor v ČR, kde student po absolvování získá také specializovanou způsobilost v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. Absolvent bude mít znalosti potřebné šíře i hloubky například o etiologii rizik a pochybení při poskytování zdravotních služeb zejména s ohledem na roli lidského faktoru; v rizikových oblastech při poskytování zdravotních služeb v klinické péči; v pochybení ve zdravotnictví v kontextu zdravotnické etiky. Bude se podílet na spoluvytváření koncepce a plánů rozvoje poskytovatelů zdravotní péče; systémově přistupovat k řešení problémů; aplikovat znalosti leadershipu a rozvoje lidských zdrojů. Magisterský studijní obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví podporuje integraci praxe s teorií, výzkumem a edukací se zaměřením na kvalitu a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Odbornou praxi budou studenti vykonávat ve zdravotnických zařízeních, která jsou držiteli certifikátu kvality nebo se připravují na jeho získání, a zároveň tam, kde management uplatňuje moderní prvky v řízení organizace. Zájemci o studium musí být absolventy bakalářského studia nelékařského zdravotnického oboru a musí mít praxi v délce 3 let (z toho 2 roky na vedoucí pozici). Obor cílí především na vrchní sestry, staniční sestry, zástupce vrchní sestry, vedoucí laboranty, a další vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky.

Bakalářský obor Finance and Management bude kompletně vyučován v anglickém jazyce. Jedná se o anglickou mutaci již existujícího oboru Finance a řízení. Obor je určen primárně pro ty zájemce, pro něž je čeština překážkou ve studiu a také pro česky/slovensky mluvící studenty, kteří chtějí po studiu pracovat v zahraničí, či v zahraniční firmě. V těchto případech je studium v angličtině velkou výhodou a usnadněním. Absolventi najdou uplatnění především ve firmách vyžadujících znalosti angličtiny v ekonomické oblasti. Studium je zpoplatněné na základě vysokoškolského zákona, studenti tak zaplatí poplatek 1.700 Eur za rok studia. Výší poplatku za podobná studia na jiných českých VŠ se VŠPJ řadí mezi méně nákladné.

Výuka na obou oborech započne novým akademickým rokem na konci září tohoto roku.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá