Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 - Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020, bylo přijímací řízení ze dne 4. 9. 2019 zrušeno.

Rozhodnutí rektora o zrušení přijímacího řízení pro obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví naleznete zde: RR 11/2020 . Uchazečům, kteří již zaplatili správní poplatek ve výši 450 Kč za přihlášku k uvedenému oboru, bude jejich přihláška ke studiu automaticky převedena do nově vypsaného přijímacího řízení k oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví.

Dne 27. 4. 2020 byly Akademickým senátem VŠPJ schváleny nové podmínky přijímacího řízení pro AR 2020/2021.

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícím odkazem: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Pro předběžnou představu se níže můžete podívat na detailní informace z tohoto řízení:

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.

Uzávěrka přihlášek a termín doložení dokumentů

kombinované studium
1. kolo
Termín uzávěrky přihlášek 3. 5. 2020
Termín doložení dokumentů 8. 5. 2020
Termín přijímacího řízení 13. 5. 2020

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

  • již absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech,
  • prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe v délce 3 let (z toho 2 roky na vedoucí pozici, například vrchní sestra, staniční sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí laborant, manažer kvality, manažer řízení rizik apod.),
  • vypracování návrhu koncepce Strategie řízení kvality a bezpečné péče u poskytovatele zdravotní péče (v maximálním rozsahu 2 stran)

Do 8. 5. 2020 je nutné doručit:

  • elektronicky na adresu studijni@vspj vypracované návrhy koncepce Strategie řízení kvality a bezpečné péče u poskytovatele zdravotní péče
  • fyzicky na adresu školy (viz níže) úředně ověřený dokument potvrzující  již absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech a potvrzení o prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe v délce 3 let

Adresa, kam zasílat fyzické podklady k přijímacímu řízení:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Studijní oddělení

Tolstého 16

586 01 Jihlava

Obsahem přijímacího řízení je:

Odborná komise prostuduje dokumenty, které jsou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu (absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech, dokumenty o dosavadní praxi uchazečů, včetně informací o vedoucí pozici). Dále komise zhodnotí předložený návrh koncepce Strategie řízení kvality a bezpečné péče u poskytovatele zdravotní péče. Z vypracovaného konceptu může uchazeč získat maximálně 50 bodů.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu kombinované formy studia.  

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá