Vysoká škola polytechnická Jihlava

Cesta: VŠPJ / Tvůrčí činnost a projekty / Časopisy VŠPJ / Studia Turistica

Studia Turistica

English version

Elektronický časopis Studia Turistica (ISSN: 1804-252X) vydává Vysoká škola polytechnická Jihlava od roku 2010. Je zaregistrován na Ministersvu kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 21202. Časopis je zařazen na seznam recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Vznik časopisu byl podpořen projektem Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. V období od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2012 byl financován z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Iniciátory myšlenky odborného časopisu byli členové projektového týmu RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. a tehdejší manažer projektu doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Časopis je prvním registrovaným českým online elektronickým  recenzovaným odborným periodikem, které se zabývá problematikou cestovního ruchu. Po příchodu vedoucího redaktora RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D. vroce 2011 byla Studia Turistica postupně připravována na zapsání do národních a mezinárodních databází  odborných recenzovaných periodik.

Časopis je rozdělen do tří částí. První část je tvořena hlavními články z teorie a praxe cestovního ruchu, které jsou nezávisle recenzovány dvěma odborníky. Druhá část s názvem Turistické rozhledy není recenzována. Třetí nerecenzovaná část poskytuje informace o událostech, konferencích a nových publikacích. Cílem časopisu je bezplatně přiblížit pedagogům, odborníkům z praxe, studentům i široké veřejnosti odbornou problematiku spojenou s multidisciplinární povahou cestovního ruchu.

Potenciálním autorům se nabízí následující publikační okruhy: ekonomika cestovního ruchu, management cestovního ruchu, destinační management, teorie cestovního ruchu, regionální rozvoj cestovního ruchu, trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu, statistika, aplikace GIS, geografie cestovního ruchu, pedagogika a didaktika cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu, průvodcovská činnost, sociologie a psychologie zaměřené na cestovní ruch, filozofie cestování, bakalářské práce, doprava, hotelnictví, gastronomie, animace a rekreační sporty, pedagogika volného času a rekreologie.

Jazyky, ve kterých lze publikovat

angličtina, čeština a slovenština

Vedoucí redaktor

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava

Technická redakce

Lukáš Mikula (grafické zpracování)

Předsedkyně redakční rady

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava

Redakční rada

Ing. Tomáš Čihák, příspěvková organizace Vysočina Tourism
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., katedra geografie a regionálneho rozvoja PrF, UKF v Nitre
RNDr. Dana Fialová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF, UK Praha
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR, SPU v Nitre
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., katedra geografie a regionálneho rozvoja, PrF, UKF v Nitre
Ing. Ivica Linderová, PhD., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava 
RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., katedra cestovního ruchu, VŠH v Praze
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., katedra cestovního ruchu, VŠP Jihlava
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc., katedra rekreologie a cestovního ruchu, FIM, Univerzita Hradec Králové
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Ústav lázeňství, gastronomie a turismu FPF, SU v Opavě
PhDr. Dana Zažímalová, katedra jazyků, VŠP Jihlava

Aktuální číslo

2017/Ročník 8/Mimořádné číslo

Archiv

2016/Ročník 7/Číslo 2
2016/Ročník 7/Číslo 1
2015/Ročník 6/Číslo 2
2015/Ročník 6/Číslo 1
2014/Ročník 5/Číslo 2
2014/Ročník 5/Číslo 1
2013/Ročník 4/Číslo 2
2013/Ročník 4/Číslo 1
2012/Ročník 3/Číslo 2 
2012/Ročník 3/Číslo 1
2011/Ročník 2/Číslo 3
2011/Ročník 2/Číslo 2
2011/Ročník 2/Číslo 1 
2010/Ročník 1/Číslo 2
2010/Ročník 1/Číslo 1

           

Pro autory

pokyny pro psaní příspěvku

Uzávěrka dalšího čísla 15. 4. 2017
Adresa pro zasílání příspěvků studiaturistica@vspj.cz.


Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ

Stránky jsou archivovány NK ČR