Biofyzika

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Biofyzika ( BIO )
Garantuje Katedra matematiky ( KM )
Garant Mgr. Martin Prokop ( martin.prokop@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Biofyzika buňky a biopotenciály
 • Struktura a vlastnosti biomembrán
 • Biofyzika tkání a orgánů
 • Biomechanika kostí a kloubů
 • Biomechanika krevního oběhu
 • Biofyzika dýchání
 • Biofyzika smyslového vnímání
 • Klasifikace receptorů
 • Biofyzika vidění
 • Regulace teploty organismu
 • Využití elektrického proudu
 • Vyšetřovací metody, ultrazvuk
 • Ionizující záření
 • Využití záření, laser, magnetická rezonance

  Doporučená literatura

 • Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů; J. Rosina, H. Kolářová, J. Stanek; Grada
 • Lékařská biofyzika a přístrojová technika; Ivo Hrazdíra; Neptun

  Anotace

Předmět biofyzika obsahuje znalosti z fyziky a specifické učivo zaměřené na zdravotnickou problematiku.


Cíl: Studenti získají základní informace o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod a jejich biologických účincích


Znalosti: Student zná strukturu a vlastnosti biomembrán, biofyziku tkání orgánů, biomechaniku kostí a kloubů, biomechaniku krevního oběhu, biofyziku dýchánía biofyziku smyslového vnímání.


Dovednosti: Student provede natočení ekg u klienta s onemocněním srdce, zvládá provedení a edukaci klienta při spirometrii.


Obecné způsobilosti: Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna. Student vidí za vyšetřovacími a terapeutickými metodami jejich fyzikální podstatu, na jejím základě sleduje vývoj a modernizaci potřebné přístrojové techniky.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá