Marketing A

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Marketing A ( MGAa )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Jazyk Anglicky
Počet kreditů 4
Ekvivalent Marketing A ( MGA )
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 2 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Úloha marketingu ve společnosti a podniku / The role of marketing in society and business
 • Marketingová strategie podniku / Marketing business strategy
 • Marketingová strategie podniku / Marketing business strategy
 • Marketingový mix a jeho soubor nástrojů pro cílové trhy / Marketing mix and its set of tools for target markets
 • Marketingový mix, cena a její úloha v marketingovém mixu / Marketing mix, price and its role in the marketing mix
 • Marketingový mix – distribuce, komunikace / Marketing mix - distribution, communication
 • Marketingový výzkum / Marketing research
 • Kupní chování zákazníků / Marketing research
 • Internacionální marketing / International marketing
 • Marketingový kontrolní systém / Marketing control system
 • Marketingová strategie služeb / Marketing services strategy
 • Marketingová strategie služeb / Marketing services strategy
 • Shrnutí a opakování kapitol studia / Summary and study chapters review
 • Shrnutí a opakování kapitol studia / Summary and study chapters review

  Doporučená literatura

 • P. KOTLER, G. ARMSTRONG, V. WONG, J. SAUNDERS: „Principles of Marketing“, Pearson Education Ltd., 2008, 1020 p. ISBN 978-0-273-71556-8
 • M. J. BAKER: “Marketing Book“, Butterworth-Heinemann, 5 edition, 2002, 834 p., ISBN-10: 0750655364

  Anotace

The aim of the course is to familiarize students with the basic categories of modern marketing, with its nature and functions, marketing research, consumer behaviour and marketing management. The lectures are focused on the interpretation of the fundamental concepts and provide initial insight into the issue of marketing. They also introduce students to basic marketing situations and phenomena. In the seminars, concrete examples and cases from real life are used to practise individual topics.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá