VŠPJ bude zpřístupňovat výsledky výzkumu a vývoje studentům

Zpřístupnění výsledků výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) a žáky středních škol především v Kraji Vysočina umožní schválený dvouletý projekt za 16 a půl milionů korun s názvem „Výzkum, Vývoj, Vysočina – Cesty k vědění VŠPJ“.

Projekt by měl být zahájen 1. 6. 2012 a jeho financování je zajištěno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolupráce se zúčastní partneři z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Národohospodářského ústavu AV ČR, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.  

„Jedná se o dosud největší „měkký“ projekt realizovaný na VŠPJ, jak z pohledu získaných finančních prostředků, tak počtem zapojených osob do projektu. Adekvátní k tomu je ovšem také hlavní cíl projektu, kterým je vzbudit zájem o vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje u široké veřejnosti na Vysočině, studentů VŠPJ a žáků středních škol“, říká rektor VŠPJ Jakub Novotný.

„Projekt sestává ze čtyř klíčových aktivit, v rámci nichž se na VŠPJ uskuteční např. cyklus veřejně přístupných přednášek s výraznými osobnostmi českého výzkumu a vývoje, dvakrát do roka budou konány také Dny výzkumu a vývoje VŠPJ. Pro studenty VŠPJ budou připraveny zájmové semináře s odborníky z partnerských institucí a návštěvy odborných pracovišť partnerských institucí. Pro žáky středních škol budou pořádány zájmové kroužky a letní školy technických disciplín a akademičtí pracovníci a studenti VŠPJ vyjedou na střední školy prezentovat výsledky výzkumu a vývoje realizované na vysoké škole. Nedílnou součástí projektu je také intenzivní vzdělávání akademických pracovníků v oblasti metodiky výzkumu a vývoje i jejich popularizace“, doplňuje rektor VŠPJ Jakub Novotný.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá