Den firem JOBStart 2012 poprvé na VŠPJ

Ve středu 21. listopadu 2012 proběhl v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava pilotní ročník Dne firem JOBStart 2012. Studentům a absolventům zde prezentovalo svoji nabídku brigád, praxí, stáží a dalších možností spolupráce celkem 10 organizací jak ze soukromého, tak také z veřejného sektoru.  

Jak říká prorektorka pro studium Eva Lajtkepová: „Hlavním cílem této celodenní akce bylo zajistit přímý kontakt mezi studenty VŠPJ a jejich možnými budoucími zaměstnavateli. Významnou součástí studia ve všech námi nabízených studijních oborech jsou dlouhodobé odborné praxe, které studentům umožňují ověřit si získané znalosti a dovednosti přímo v různých organizacích již během jejich studia. Den firem JOBStart umožnil našim studentům nejen setkat se osobně se zástupci zúčastněných institucí, ale mnohdy také konzultaci jejich životopisu nebo dokonce získání konkrétní nabídky na praxi či brigádu.“ Počet účastníků jak z řad studentů, tak z řad organizací byl dle prorektorky pro studium odpovídající celkovému počtu studentů na škole i tomu, že se jednalo o pilotní ročník.   

Pilotního ročníku se zúčastnili mimo jiné také zástupci Statutárního města Jihlavy, které je významným poskytovatelem odborných praxí studentů VŠPJ. Jak uvedla Ivana Svobodová, vedoucí oddělení personalistiky a mezd na Magistrátě města Jihlavy, s účastí na Dni firem JOBStart 2012 byla velice spokojena. „S Vysokou školou polytechnickou Jihlava spolupracujeme v oblasti poskytování odborných praxí studentům již delší dobu. Studenti u nás vykonávají praxi na různých odděleních a mohou se tak blíže seznámit s fungováním veřejnoprávní instituce. Osobní kontakt je z pohledu studenta i z pohledu organizace při výběru místa odborné praxe velice důležitý, i proto jsme se velice rádi takové akce zúčastnili“, dodává Ivana Svobodová.

Kromě Statutárního města Jihlavy se dále této akce zúčastnili zástupci firem a institucí: Kraj Vysočina, krajská pobočka Úřadu práce České republiky, Ameba.eu s.r.o., Automotive Lighting s.r.o., Česká pojišťovna a.s., ECS Invention spol. s r.o., FRAENKISCHE CZ s.r.o. GCE Chotěboř, Kooperativa pojišťovna a.s., VIG.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá