02. 03. 2021

Nový starosta Telče Vladimír Brtník se těší na společné projekty s VŠPJ

Mgr. Vladimír Brtník opouští po čtyřech letech post vedoucího Mezinárodního oddělení Vysoké školy polytechnické Jihlava, aby se mohl naplno věnovat své nové funkci. Po zvolení místními zastupiteli se 15. února stal novým starostou Telče, a nahradil tak dosavadního starostu Romana Fabeše, který se svého postu vzdal. Přečtěte si rozhovor, ve kterém jsme si s Mgr. Vladimírem Brtníkem povídali o jeho zajímavých zkušenostech, které nasbíral v zahraničí, i o úspěších, kterých se mu podařilo dosáhnout během působení v čele mezinárodního oddělení.

Telč je právem považována za jedno z nejkrásnějších historických měst nejenom u nás, ale i na světě. Stát se starostou tohoto města tak musí být velká pocta a zároveň i zodpovědnost, zejména v tomto nelehkém období. Jaké největší výzvy Vás na postu starosty Telče čekají?

Máte pravdu, v životě jsem již žil a pracoval na mnoha zajímavých místech (u Bostonu v USA, v Lucemburku, v Bruselu), ale Telč je můj domov a považuji ji za nejkrásnější město na světě. Jsme zde s celou mojí rodinou moc šťastni. Pozici starosty jsem přijal s velikou pokorou a udělám vše pro to, abych své kolegy zastupitele a občany města nezklamal. V současné době jsou pro nás pro všechny velkou výzvou vládní opatření a nařízení v souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu. Přesvědčit spoluobčany o nezbytnosti jejich dodržování není vůbec lehké. Zároveň v Telči zdárně pokračujeme v realizaci přibližně 11 investičních projektů, připravujeme akce pro veřejnost, u kterých však nevíme, zda se budou konat.

Pozici vedoucího mezinárodního oddělení opouštíte po několika letech. Kdy jste začal na VŠPJ působit a co Vás k tomu přivedlo?

Po mém 10letém působení v Evropské škole v Bruselu jsme se v roce 2017 vrátili do Telče a já se rozhlížel po novém zaměstnání. Jeden můj dobrý známý mě upozornil na inzerát VŠPJ, ve kterém škola hledala vedoucího mezinárodního oddělení. Přihlásil jsem se, prošel výběrovým řízením a byl přijat. Na tomto místě bych rád poděkoval tehdejší paní prorektorce Štěrbové, která mi dala svoji důvěru při výběrovém řízení a byla mi skvělou nadřízenou. Moc si toho vážím.

Pro práci na mezinárodním oddělení vysoké školy jste měl skvělou průpravu – máte pedagogické vzdělání a před nástupem na VŠPJ jste sbíral cenné životní zkušenosti v zahraničí. Kde všude jste působil a jak na tu dobu vzpomínáte?

Když budu parafrázovat Jana Nerudu, mohu říci, že vším, čím jsem byl, jsem byl rád a všude, kde jsem byl, se mi moc líbilo. Po mém krátkém pedagogickém působení na ZŠ Hradecká v Telči (tři a půl roku) jsem se vydal do USA, kde jsem po dobu jednoho a půl roku pracoval s mentálně a tělesně postiženými lidmi v jedné neziskové organizaci. Tato práce mne velmi ovlivnila. Poté jsem vyhrál výběrové řízení na pozici učitele české sekce Evropské školy v Lucemburku. Po 3 letech jsem byl vybrán jako kandidát České republiky na post zástupce ředitele Evropské školy v Bruselu. Uspěl jsem ve výběrovém řízení a na tomto postu jsem působil 10 let. Byť žádná ze zmíněných prací nebyla vůbec lehká, na všechny vzpomínám s velmi příjemnými pocity. Setkal jsem se s mnoha báječnými lidmi z různých zemí a kultur, nesmírně mě to obohatilo.

Vaši kolegové Vám jistě přejí do Vašeho dalšího působení jen to nejlepší. Zároveň ale přicházejí o svého vedoucího a dlouholetého kolegu. Co na Vaše zvolení říkají?

To byste se měl zeptat spíše jich! 😊 Ale vážně: Kvalitu jakékoli instituce nevytváří budova, třídy či vybavení, ale lidé – a já jsem se na VŠPJ setkal s mnoha skvělými kolegyněmi a kolegy. Vždy jsem cítil podporu a důvěru od vedení školy, stejně tak od svých kolegů z jiných oddělení či kateder. Akademický svět byl pro mě něco úplně nového, ale dovoluji si tvrdit, že jsme vždy se všemi kolegy a kolegyněmi našli společnou řeč a bylo nám spolu fajn.

Co považujete za největší úspěchy, kterých se Vám podařilo během Vašeho působení na mezinárodním oddělení s kolegy dosáhnout?

Společně s kolegyní Ivetou a kolegou Davidem se nám podařilo vybudovat skvěle fungující oddělení, ve kterém je nám spolu dobře. Dokázali jsme krůček po krůčku zvyšovat počet vyjíždějících studentů VŠPJ do zahraničí stejně tak jako počet přijíždějících zahraničních studentů na VŠPJ. Podařilo se nám zajistit dostatečné financování z programu Erasmus+ pro všechny zájemce z řad zaměstnanců VŠPJ. Jsme velmi rádi, že VŠPJ obdržela ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na období 2021-2027, což nám umožní čerpat granty z programu Erasmus+ po celé zmíněné období.

Do činnosti mezinárodního oddělení v minulém roce výrazně zasáhla pandemie koronaviru, a museli jste tak řešit různé situace, které jste si před tím asi ani nedovedli představit. Co vše se pro Vaše oddělení změnilo?

Bohužel došlo k velkému znehodnocení naší několikaleté práce ohledně motivace studentů k výjezdům. Zmíněné postupně zvyšující se počty vyjíždějících studentů najednou „padly“ téměř na nulu. V první fázi pandemie Covid-19 jsme museli každodenně řešit situaci našich studentek a studentů v zahraničí, jako například kdo se jakým způsobem vrátí, kdo zůstane atp. Stejně tak jsme byli v pravidelném kontaktu se zahraničními studenty studujícími na VŠPJ. Jinak naše oddělení stále komunikuje se studenty, ti stále vyjíždějí do zahraničí (i když v menším počtu), bohužel naše komunikace probíhá (stejně jako ve všech odvětvích) on-line. Zahraniční mobility zaměstnanců se bohužel zcela zastavily, neprobíhají v celé Evropě.

Pandemická situace zůstává nadále velmi závažná. Máte přesto nějakou představu, kdy by mohlo dojít k nějakému uvolnění a studenti by opět mohli začít vyrážet na výjezdy do zahraničí?

Jak již jsem zmínil, i v této těžké době máme studentky, které vycestovaly na studijní pobyt. Jedná se o dvě studentky v Belgii a tři studentky ve Španělsku. Situaci v obou zemích kolegové velmi pečlivě monitorují, se studentkami jsou ve spojení a mezinárodní oddělení jim poskytuje veškerý potřebný servis. Obávám se, že nikdo není schopen v současné době říci, kdy dojde k jakémukoli rozvolnění. Já doufám a věřím, že se zimním semestrem 2021/2022 bychom se mohli začít vracet do normální situace v oblasti výjezdů i příjezdů studentů a zaměstnanců.

Myslíte si, že zkušenosti, které jste získal jako vedoucí mezinárodního oddělení, budete moci zúročit během vykonávání práce starosty?

Veškerá moje zaměstnání, kterými jsem si prošel, spočívala v práci s lidmi. Pracovat s lidmi je to nejkrásnější, ale zároveň to nejtěžší. Já jsem se vždy snažil jednat slušně a přátelsky a musím říci, že se mi to vždy vyplatilo. Osobně a osobnostně se už nezměním, tedy hodlám v tomto přístupu pokračovat i na své nové pozici.

Společenský život a ekonomika jsou v Telči neoddělitelně propojeny s cestovním ruchem, kterému se věnuje jeden ze studijních programů VŠPJ. Myslíte si, že existuje prostor pro významnější spolupráci města Telče a VŠPJ právě v této oblasti?

Při mém odchodu z VŠPJ jsme si s panem rektorem Báčou řekli, že věříme, že budeme moci spolupracovat na jiné úrovni, a již se těším na případné projekty města Telče s VŠPJ. Byl bych za ně moc rád. Nemám pochyb o tom, že se na nějakých projektech dohodneme, a to i z toho důvodu, že vedoucí katedry cestovního ruchu na VŠPJ je Dr. Eva Janoušková, kolegyně zastupitelka města Telče a velká patriotka. Spolupracovat s ní je radost.

Děkujeme Vladimíru Brtníkovi za rozhovor i za jeho dlouholetý přínos Vysoké škole polytechnické Jihlava a přejeme mu hodně úspěchů do dalších let.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá