Studia Turistica

English version

Elektronický časopis Studia Turistica (ISSN: 1804-252X) vydává Vysoká škola polytechnická Jihlava od roku 2010. Je zaregistrován na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 21202. Časopis je zařazen na seznam recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Vznik časopisu byl podpořen projektem Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava. V období od 01. června 2009 do 31. května 2012 byl financován z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Studia Turistica je prvním registrovaným českým online elektronickým  recenzovaným odborným periodikem, které se zabývá problematikou cestovního ruchu.

Příspěvky, které se týkají teorie a praxe cestovního ruchu jsou nezávisle posouzeny dvěma recenzenty. Cílem časopisu je přiblížit pedagogům, odborníkům z praxe, studentům i široké veřejnosti odbornou problematiku spojenou s multidisciplinární povahou cestovního ruchu.

Potenciálním autorům se nabízí následující publikační okruhy: ekonomika cestovního ruchu, management cestovního ruchu, destinační management, teorie cestovního ruchu, regionální rozvoj cestovního ruchu, trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu, statistika, aplikace GIS, geografie cestovního ruchu, pedagogika a didaktika cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu, průvodcovská činnost, sociologie a psychologie zaměřené na cestovní ruch, filozofie cestování, doprava, hotelnictví, gastronomie, animace a rekreační sporty, pedagogika volného času a rekreologie.

Jazyky, ve kterých lze publikovat.

angličtina, čeština a slovenština

Vydavatel

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Katedra cestovního ruchu
Tolstého 16
586 01 Jihlava

MK ČR E 21202
2571-371X (print)
1804-252X (online)
www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

Pokyny pro autory (přispěvatele)

Šablona CZ

Šablona EN

Termíny uzávěrek pro sběr příspěvků: 15. dubna a 15. září příslušného roku

Adresa pro odesílání příspěvků: studiaturistica@vspj.cz

Kontaktní osoba: Ing. Petr Scholz, DiS., Ph.D. (petr.scholz@vspj.cz, studiaturistica@vspj.cz, tel. +420 567 141 136)

Šéfredaktor

Petr SCHOLZ (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Zástupce šéfredaktora

Ivica LINDEROVÁ (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Technická podpora

Lukáš MIKULA (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Redakční rada

Předsedkyně redakční rady

Eva JANOUŠKOVÁ (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

Členové redakční rady

Nuno Miguel CASTANHEIRA ALMEIDA (Univerzita Coimbra, Portugalsko)
Tomáš ČIHÁK (Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Česká republika)
Alena DUBCOVÁ (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko)
Dana FIALOVÁ (Karlova univerzita, Česká republika)
Petr CHALUPA (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
Stanislav IVANOV (Univerzita managementu ve Varně, Bulharsko)
Petr JANEČEK (Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika)
Jana JARÁBKOVÁ (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko)'
Galyna KISH (Národní univerzita v Užhorodu, Ukrajina)
Joanna KOSMACZEWSKA (Univerzita v Bydhošti, Polsko)
Andrzej KOWALCZYK (Varšavská univerzita, Polsko)
Hilda KRAMÁREKOVÁ (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko)
Alfred KROGMANN (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko)
Ivica LINDEROVÁ (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
Jana NÉMETHOVÁ (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko)
Svatopluk NOVÁK (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
Stanislava PACHROVÁ (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
Lucie PLZÁKOVÁ (Vysoká škola hotelová v Praze, Česká republika)
Jasna POTOČNIK TOPLER (Univerzita v Lublani, Slovinsko)
Sanna-Mari RENFORS (Univerzita Satakunta v Pori, Finsko)
Jaromír RUX (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
Anna ŠENKOVÁ (Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko)
Jiří ŠTYRSKÝ (Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
Jiří VANÍČEK (Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika)

Aktuální číslo

2019/Ročník 10/Číslo1

Archiv

2018/Ročník 9/Číslo 3
2018/Ročník 9/Číslo 2
2018/Ročník 9/Číslo 1
2017/Ročník 8/Číslo 3
2017/Ročník 8/Číslo 2
2017/Ročník 8/Číslo 1
2017/Ročník 8/Mimořádné číslo
2016/Ročník 7/Číslo 2
2016/Ročník 7/Číslo 1
2015/Ročník 6/Číslo 2
2015/Ročník 6/Číslo 1
2014/Ročník 5/Číslo 2
2014/Ročník 5/Číslo 1
2013/Ročník 4/Číslo 2
2013/Ročník 4/Číslo 1
2012/Ročník 3/Číslo 2 
2012/Ročník 3/Číslo 1
2011/Ročník 2/Číslo 3
2011/Ročník 2/Číslo 2
2011/Ročník 2/Číslo 1 
2010/Ročník 1/Číslo 2
2010/Ročník 1/Číslo 1

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá