Studijní plány

Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie 1 P 1 1 1 3 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Straňák
Biofyzika P 1 1 1 2 Z,ZK
Kommunikation 1 P 1 0 1 2 ZA Nevrklová
Komunikace 1 P 1 0 1 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Nevrklová
Obecná psychologie P 1 2 0 2 ZA Černá
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 1 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 1/VS P 1 0 100 2 ZA Görnerová
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 1 0 2 ZA Gulášová
Ošetřovatelské postupy 1/VS P 1 0 6 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 1 0 2 ZA Cetlová
První pomoc P 1 0 1 2 ZK Cetlová
Teorie ošetřovatelství P 1 1 0 2 ZK Cetlová
Úvod do filozofie P 1 1 0 2 ZA
Anatomie 2 P 2 1 1 3 Z,ZK Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Straňák
Basics of pedagogy and educational activities of a nurse P 2 0 1 1 ZK Hudáková
Fyziologie P 2 2 1 3 ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 1 1 ZA Vojáčková
Klinická propedeutika P 2 2 1 2 ZK
Kommunikation 2 P 2 0 1 2 ZA Nevrklová
Komunikace 2 P 2 0 1 2 ZA Gulášová
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 1 P 2 1 0 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 1 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/VS P 2 0 200 1 ZA Görnerová
Odborná praxe 2/VS P 2 0 150 2 ZA Görnerová
Ošetřovatelské postupy 2/VS P 2 0 3 3 ZK
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 1 0 2 ZK Cetlová
Vývojová psychologie/VS P 2 1 1 2 ZA
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry P 2 0 1 1 ZK Hudáková
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Straňák
Biochemie a hematologie P 3 0 1 2 ZK
Konceptuální modely P 3 1 0 2 ZK Gulášová
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie 2 P 3 0 1 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 3/VS P 3 0 200 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o dítě 1 P 3 2 2 2 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 P 3 2 2 3 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 2 2 3 ZA
Patologie P 3 2 1 3 Z,ZK Kaštan
Primární, komunitní a domácí péče P 3 0 1 2 ZA
Seminář k bakalářské práci P 3 1 0 2 ZA Juhásová
Sociologie P 3 1 0 2 ZA Hanzl
Základy statistiky P 3 0 1 1 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Straňák
Farmakologie P 4 1 1 3 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 2/VS P 4 0 200 1 ZA Görnerová
Odborná praxe 4/VS P 4 0 200 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o dítě 2 P 4 2 1 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví P 4 2 2 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 P 4 2 2 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 2 3 3 ZK
Ošetřovatelská péče v oftalmologii P 4 1 1 2 ZA
Výzkum v ošetřovatelství P 4 1 1 3 ZK Juhásová
Výživa a dietetika P 4 0 1 2 ZA Gulášová
Etika/VSPA P 5 1 1 2 ZA
Odborná praxe 5/VS P 5 0 200 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami P 5 2 2 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami P 5 1 2 3 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL P 5 1 1 3 ZA
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 1 2 3 ZK
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 P 5 1 1 2 ZA Fuňka
Radiologie a nukleární medicína P 5 1 1 2 ZA Neubauer
Sociální psychologie P 5 1 1 2 ZK
Veřejné zdravotnictví P 5 1 0 2 ZA Urban
Zdravotnická psychologie P 5 1 1 2 ZK
Ekonomika a pojišťovnictví P 6 1 1 2 Z,ZK
Genetika P 6 1 1 2 Z,ZK
Management ve zdravotnictví P 6 1 1 3 ZK Cmuntová
Multikulturní ošetřovatelství P 6 1 1 3 ZA Gulášová
Odborná praxe 6/VS P 6 0 350 4 ZK Görnerová
Ošetřovatelská péče o seniory P 6 1 2 2 ZA
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii P 6 1 1 1 ZA
Ošetřovatelská péče ve stomatologii P 6 1 0 1 ZA
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 P 6 1 1 3 ZK Mannová
Paliativní péče P 6 1 1 2 ZA
Právo ve zdravotnictví P 6 2 0 3 ZA
Rehabilitační ošetřovatelství P 6 1 1 2 ZA Hudáková
Arteterapie V 0 2 2 ZA
Diabetologie V 0 1 2 ZA
Dramaterapie II V 0 2 2 ZA
Einführung in die Arttherapie V 0 2 2 ZA
Filosofická antropologie V 2 0 1 ZA
Historie porodnictví V 0 1 2 ZA Dvořáková
Interaktivní komunikace V 0 2 2 ZA Černá
Kardiologie V 0 1 2 ZA Horňáček
Konverzace v anglickém jazyce V 0 2 2 ZA Ryšková
Konverzace v německém jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Kvalita života V 1 0 2 ZA Gulášová
Moderní trendy v terapii bolesti V 1 0 2 ZA Cvrček
Náhradní rodinná péče V 0 1 2 ZA
Nutrition and Diet V 0 2 2 ZA Šlechtová
Ochrana obyvatelstva V 2 0 2 ZA
Pozitivní psychologie a psychohygiena V 0 2 2 ZA Škoda
Pozitivní sebeprezentace V 0 2 2 ZA
Psychologie kultury V 0 2 2 ZA
Seminář z dějin umění V 0 2 2 ZA
Sociální komunikace V 0 2 2 ZA
Sociální politika/VS V 0 1 2 ZA
Sport - Aerobic Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Badminton Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Basketbal Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Futsal Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Gynegymnastika Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení rozšiřující Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Spinning Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Tenis Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Volejbal Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA Machovec
Úvod do speciální pedagogiky V 0 1 2 ZA
Veřejné vystupování V 0 2 2 ZA Černá
Základní kurz arteterapie V 0 2 2 ZA
Základní kurz znakového jazyka V 0 1 2 ZA
Základy dramaterapie V 0 2 2 ZA
Základy finančního účetnictví V 1 2 4 Z,ZK
Základy psychoterapie V 0 1 2 ZA
Základy religionistiky V 2 0 1 ZA
Základy účetnictví V 1 2 2 ZA Berková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Státní závěrečná zkouška:

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:

1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6

2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Bakalářská práce
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá