Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • • seznámení, motivace studentů, jejich očekávání
  • úvod do problematiky trénování paměti – co je trénování paměti a pro koho je určeno, modely a přístupy k trénování paměti
  • psychologie paměti – druhy paměti a ukládání informací
  • kognitivní schopnosti – role kognitivních funkcí, rozsah a těžkosti kognitivní aktivity
  • způsoby a druhy cvičení paměti – cvičení pozornosti, slovní úkoly, cvičení paměti s obrazovým materiálem apod.
  • mnemotechniky
  • struktura lekce trénování paměti
  • modelová hodina tréninku paměti I.
  • modelová hodina tréninku paměti II.

  Doporučená literatura

 • Křivohlavý, J., Preiss, M. Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha: Grada, 2009. 208 s. ISBN 978-80-247-2738-7.
  Suchá, J. Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, 2015. 208 s. ISBN 978-80-262-0847-1.
  Suchá, J. Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku. Praha: Portál, 2012. 128 s. ISBN 978-80-262-0059-8.
  Hirtlová, P. Kreativní mysl. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s., 2013, 191 s. ISBN 978-80-86879-40-6.
  Suchá, J., Jindrová, I., Hátlová, B. Hry a činnosti pro aktivní seniory. Praha: Portál, 2013. 176 s. ISBN 978-80-262-0335-3.
  Pokorná, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-3271-8.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá