První pomoc

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět První pomoc ( PP )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Kombinované studium
Cvičení 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK

  Sylabus

 • - Integrovaný záchranný systém. Medicína katastrof. Mimořádné krizové situace.
 • - Taktika a strategie poskytování první pomoci. Organizace první pomoci na místě. nehody: v terénu, v domácnosti a ve zdravotnickém zařízení.Třídění raněných. Pořadí odsunu.
 • - První pomoc při mimořádných událostech.
 • - Polohování a transport raněných.
 • - Monitorování zdravotního stavu postižených.
 • Předlékařská první pomoc - Guidelines 2010: KPR, bezvědomí, šokové stavy a
  křeče.
 • - Krvácení.
 • - Otravy.
 • - Poškození teplem a chladem, úrazy elektrickým proudem.
 • - Poranění kostí a kloubů.
 • - Úrazy hlavy a CNS, páteře a míchy.
 • - Poranění hrudníku a břicha.
 • - Překotný porod.

  Doporučená literatura

 • BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. Zdraví & životní styl. ISBN 978-80-247-2334-1.
 • CETLOVÁ, L. První pomoc Guidelines 2010. Monografie. Brno: Tribun EU, 2011, 96 s. ISBN 978-80-263-0024-3.
 • FRANĚK, O., TRČKOVÁ, P. Příručka první pomoci. [Tábor]: Mimoni, 2012. 3 sv. (55, 52, 45 s.). ISBN 978-80-260-2672-3.
 • HOUŠKOVÁ, Š. Obecné zásady předlékařské první pomoci. Vyd. 1. Praha: Hipokampus, 2012. 18 s. ISBN
  978-80-905113-0-9

  Anotace

Anotace

Cílem je vybavit studenty předmět základními vědomostmi a dovednostmi pro poskytování předlékařské první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.Znalosti


Student zná poskytování předlékařské první pomoci.Dovednosti


Student dovede poskytnout předlékařskou první pomoc, dovede používat defibrilátor.Obecné způsobilosti


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá