Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • Přednášky a cvičení zaměřená na specifika kvalitativní výzkumné strategie:

  Metody a techniky – pozorování, interview, analýza dokumentů;

  Analýza a interpretace kvalitativních dat;

  Limity výzkumu

  Doporučená literatura

 • DISMAN, M. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

  HENDL, J. 2016. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

  MIOVSKÝ, M. 2010. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

  STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

  ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. 2013. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace roč.23/4 s. 478-510

  ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá