Vysoká škola polytechnická Jihlava

Důležité

02.07.2015

Podání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Vyhlašujeme přijímací řízení na obor:

Přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení můžete podávat do 6. 12. 2015

Počátek studia již v letním semestru (únor 2016)!

V případě dotazů využijte kontaktů na studijní oddělení nebo nám napište zprávu na Facebooku.

více

Aktuality RSS

27. 11. 2015

Mezinárodní Masarykova konference

Aktuálně probíhá příjem přihlášek na 6. ročník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015, která se koná 14. - 18.12.2015 Cílem konference je prezentace výsledků práce univerzitních akademických a vědeckých pracovníků, navázání spolupráce mezi akademickými pracovníky a odborníky z firem, možnost zapojení se do vědeckých rozvojových projektů a záměrů. Přihlášku můžete podat do 7.12. zde.

13. 11. 2015

Jaromír Rux získal Cenu města Telče

Koncem měsíce října 2015 získal RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., akademický pracovník Katedry cestovního ruchu VŠPJ, prestižní ocenění Ceny města Telče za rozvoj cestovního ruchu na Jihlavsku, za vznik Katedry cestovního ruchu na VŠPJ a za vznik a rozvoj partnerských vztahů s rakouským městem Waidhofen an der Thaya.

Vedení VŠPJ blahopřeje dr. Ruxovi k získání tohoto významného ocenění.

Více informací v článku v Jihlavských listech

10. 11. 2015

EXPO 2015 - poděkování

Zájem o expozice Kraje Vysočina na EXPO 2015 v Miláně byl značný. Již během prvních 10 dní ji navštívilo 150.000 návštěvníků. Výstavním prostorem Kraje Vysočina provázeli po dobu prezentace regionu studenti oboru cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava. Spolupráci s VŠPJ a jejími studenty ocenil v dopise rektorovi doc. Báčovi hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který vyjádřil poděkování za příkladnou spolupráci, pomoc a propagaci dobrého jména Kraje Vysočina při prezentaci na EXPU 2015 v Miláně.

04. 11. 2015

Erasmus+ dodatečné výběrové řízení na Studijní pobyty v LS 2015/2016

Bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na studentské mobility ERASMUS+ pro letní semestr 2015/2016! Nabídku destinacíveškeré formuláře a informace ohledně výběrového řízení najdete na stránkách mezinárodního oddělení. Přihlášku s povinnými přílohami můžete podat do 16.11.2015 pro studijní pobyty a do 30.11.2015 pro praktické stáže.

20. 10. 2015

Návštěva rakouských seniorů na VŠPJ

Ve středu 14. října 2015 navštívila VŠPJ skupina posluchačů Senioren-uni z Fachhochschule Krems. Od roku 2005, kdy byla na VŠPJ založena Univerzita třetího věku, je to již druhá návštěva posluchačů Univerzity třetího věku z tohoto města.

více

02. 10. 2015

Cestovatelská promítání na VŠPJ

I v letošním roce Katedra cestovního ruchu VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVANDR organizují oblíbená Cestovatelská promítání. První promítání v tomto akademickém roce proběhne ve středu 14.10. v posluchárně P3 od 18:00 hodin. Pozvánku naleznete zde.O Peru a Bolívii bude hovořit pan profesor Chalupa z Katedry cestovního ruchu. Program promítání pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde.

archiv aktualit »

Akce RSS

Datum konání: 02. 12. 2015

Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci

Dne 2.12. 2015 se na VŠPJ bude konat konference pořádaná Katedrou sociální práce. Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol a odborníků z praxe. Hlavním tématem diskuse bude propojování výuky na institucích terciálního vzdělávání a požadavků praxe. Program konference naleznete na plakátu.

více

Datum konání: 03. 12. 2015

Beseda s náměstkem ministra zdravotnictví

Katedra zdravotnických studií Vás zve na besedu zaměřenou na financování našeho zdravotnictví a kvalitu zdraví v České republice. Beseda se uskuteční dne 3.12.2015 od 10:00 do 12:00 hodin v aule VŠPJ.

více

Datum konání: 05. 12. 2015 - 12. 12. 2015

Týden dobrovolnictví na VŠPJ

Katedra sociální práce VŠPJ pořádá u příležitosti dne dobrovolnictví ve dnech 5. 12. 2015 - 12. 12. 2015 Týden dobrovolnictví na VŠPJ. Studenti i vyučující různých oborů si vyzkouší ve vybraných zařízeních dobrovolnickou činnost. V rámci přednášek vystoupí např. zástupce Oblastní charity Jihlava nebo Fokusu Vysočina. Předmětem zájmu bude také pomoc realizovaná formou dárcovství krve a kostní dřeně. Slavnostní předávání výročních cen pro dobrovolníky Dobrovolnického centra Oblastní charity Jihlava DOBROCH proběhne 9. 12. 2015 od 18:00 hodin. Více informací naleznete zde.

Datum konání: 09. 12. 2015

Účtování versus účetnictví - účetní soutěž pro střední školy

Katedra ekonomických studií Vysoké školy polytechnické v Jihlavě vyhlašuje soutěž „Účtování versus účetnictví“ pro studenty čtvrtých ročníků středních odborných škol. Soutěž je pořádána pod záštitou rektora VŠPJ doc. MUDr. Václava Báči, Ph.D. Soutěž se koná 9. prosince 2015 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

více

Datum konání: 09. 12. 2015 - 10. 12. 2015

Prodejní výstava zahraniční literatury 9.12.-10.12.2015

"Prodejní výstava zahraničních knih zaměřená na studijní obory VŠPJ" se uskuteční ve spolupráci s Kuba Libri s.r.o. ve studovně Ústřední knihovny VŠPJ ve dnech 9.12.2015 (10:00-16:00 h) a 10.12.2015 (8:00-15:00 h).

více

Datum konání: 15. 12. 2015

Nežádoucí události v ČR

Dne 15.12. 2015 se v aule VŠPJ bude konat konference "Nežádoucí události v ČR", která proběhne ve spolupráci Katedry zdravotnických studií s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Přednášet bude doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

archiv akcí »

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 01 Jihlava (mapa)
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení

Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Brožura VŠPJ

Průvodce studiem

Videofilm o VŠPJ