Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na Katedře cestovního ruchu VŠPJ

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

Katedra cestovního ruchu:

• Odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na management cestovních kanceláří a průvodcovskou činnost.

Požadujeme:

• minimální dosažené vzdělání - doktorské (odborný asistent/asistentka), ukončené magisterské vzdělání (asistent/asistentka),
• praxi v oboru,
• výhodou pedagogická praxe.

Informace poskytne: vedoucí katedry Ing. Ivica Linderová, PhD. (ivica.linderova@vspj.cz)
Předpokládaný nástup a výše úvazku dle dohody.
Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:


• písemná přihláška,
• motivační dopis,
• strukturovaný životopis,
• kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu.

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení, tj. do 9. 1. 2024 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá