Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na Katedře ekonomických studií VŠPJ

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb.,


o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic.

 

Katedra ekonomických studií VŠPJ

·         Profesor, docent, odborný asistent nebo asistent pro výuku ekonomicky zaměřených předmětů, zejména: 

-          Finanční řízení podniku

-          Mikroekonomie, Makroekonomie

-          Peníze, banky, finanční trhy

-          Podniková ekonomika

-          Průmyslová logistika

-          Účetnictví

 

Požadavky: ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent), doktorské vzdělání (odborný asistent) nebo ukončené magisterské vzdělání (asistent). Zahájené doktorské studium (asistent) výhodou stejně jako pedagogická praxe a odborná publikační činnost (ostatní pozice). Výhodou zkušenost s výukou na VŠ, publikační činnost.


Informace: vedoucí katedry Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (martina.kuncova@vspj.cz)

Předpokládaný nástup a výše úvazku dle dohody

Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:

-          Písemná přihláška,

-          motivační dopis,

-          strukturovaný životopis,

-          kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu.

 

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení,
tj. do 7. 3. 2024 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

  • Autor : Ivan Horák
  • Poslední změna : 7. února 2024 09:03

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá