13. 12. 2023

VŠPJ dostala pod stromeček logo k 20. výročí založení školy

VŠPJ má nové logo k 20. výročí založení školy. Kulaté narozeniny oslaví jediná vysoká škola právě v roce 2024 a logo je nezbytnou součástí vizuálního stylu, který bude reprezentovat školu a její aktivity. Nové logo slavnostně odhalil rektor VŠPJ Zdeněk Horák během tradiční vánoční akce Vánoce na VŠPJ.

Nové logo k 20. výročí založení VŠPJ symbolizuje spojení – propojení v nejrůznějších podobách. V technických oborech představuje propojení informací, ve zdravotnictví propojení neuronů, v ekonomii a cestovním ruchu je to propojení světa. Nejpodstatnější je však spojení mezi námi – mezi akademiky, studenty, katedrami nebo propojení teorie s praxí. Toto logo také symbolicky spojuje okamžik založení naší školy s dnešním dnem. Připomíná nám, že i přes neustálý rozvoj a změny, naše hodnoty a mise zůstávají nezměněny,“ vysvětluje rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Autorem loga je Natálie Košková, studentka třetího ročníku oboru grafický design na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě. „Jsem ráda, že do tohoto projektu s námi Střední umělecká škola grafická šla. Její studenti nám přinesli řadu krásných neotřelých nápadů, ze kterých jsme nakonec vybrali návrh právě Natálie Koškové. Myslím si, že přesně vyjadřuje to, čím jsme, tedy moderní školou úzce propojenou s aplikační sférou, která poskytuje vzdělání technického, ekonomického a zdravotnického typu,“ dodává Martina Tomšů, vedoucí Oddělení propagace a marketingu VŠPJ.

Vysoká škola polytechnická Jihlava byla zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Slovo „polytechnická“ vychází z řeckého polús (mnoho) a téchne (umění) . Jejím posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy vycházející zejména z potřeb regionálního trhu práce, podporovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou a její inovační rozvoj, pěstovat odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat programy celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.

 

Logo a příklady jeho použití:

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá