14. 07. 2023

První inženýři z Vysočiny i čerství bakaláři za sebou mají slavnostní promoce

„Mám velkou radost, že Vysoká škola polytechnická Jihlava má své první absolventy magisterského studia programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, a může tak svým studentům nabízet komplexní vysokoškolské vzdělání. Přiznávám, že je v tom pro mě osobně jistá emoční linka, protože jsem se spolu s kolegy podílel na vzniku tohoto studijního programu a je vždy příjemné vidět, že naše společné úsilí začíná nést své první výsledky,“ uvádí rektor VŠPJ Zdeněk Horák ke slavnostní promoci prvních inženýrů z Vysočiny, která proběhla ve čtvrtek 13. července.

Kromě prvních pěti absolventů navazujícího magisterského programu, jehož výuka byla na VŠPJ zahájena na podzim roku 2021, mají slavnostní promoční akt za sebou také první čtyři studenti, kteří úspěšně dokončili bakalářský studijní program Aplikované strojírenství. „Strojírenství je jeden z nejklasičtějších oborů, bez nějž se pravděpodobně nelze obejít ani v době masivního nástupu umělé inteligence. Přímo se dotýká výroby nejrůznějších komponent a předmětů každodenního života, počínaje nožem a vidličkou přes například tkalcovské stroje nebo hodinové a jiné speciální mechanismy a konče dopravními prostředky. V současnosti je kvalifikovaných strojařů na trhu práce nedostatek a šikovní absolventi našeho oboru rozhodně nebudou vyčkávat na pracovních úřadech,“ říká Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. garant tohoto bakalářského studijního programu, který se na VŠPJ vyučuje od akademického roku 2020/2021.

V rámci čtvrtečních promocí obdrželi své diplomy také čerství bakaláři ze studijních programů Cestovní ruch, Finance a řízení a Aplikovaná informatika. O den dříve ve středu 12. července symbolicky zakončili své studium také absolventky a absolventi zdravotnicky zaměřených oborů a programů Zdravotně sociální pracovník, Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Po promoci měli již tradičně možnost zvěčnit se se svými blízkými a vyučujícími v samoobslužném fotokoutku.

Slavnostních aktů se vedle akademických pracovníků a vedení školy zúčastnili v roli čestných hostů například 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hana Hajnová, primátor města Jihlava Mgr. Petr Ryška a náměstci primátora Radek Popelka, MBA, Ing. arch. Martin Laštovička a Ing. Jiří Pokorný.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá