05. 04. 2023

Vysoká škola polytechnická Jihlava spolupracuje s firmou OPTOKON, a. s.

Studenti Matyáš Krajíček, Jan Novotný, Lukáš Parkan a Jan Filipi z Katedry technických studií VŠPJ se budou v letním semestru 2022/2023 zabývat tématy, která pomohou české firmě OPTOKON, a.s. Pro předního výrobce a dodavatele aktivních i pasivních prvků pro vláknovou optiku budou měřit maximální mechanické zatížení optických kabelů, zkoumat parametry konkurenčních výrobků, provádět a vyhodnocovat zkoušky EMI (měření elektromagnetické interference) nebo ověřovat způsobilost měření ve zkušební laboratoři v Pelhřimově.

Spolupráce s firmou OPTOKON, a.s. má jak pro firmu, tak pro školu řadu přínosů. Studenti a studentky si v reálném provozu vyzkouší aplikovat teoretické znalosti získané během studia a často zde najdou i téma pro svoji závěrečnou práci. Pro školu je spolupráce přínosná též z důvodu informací, kam se obor v praxi ubírá, a škola tak může reagovat na požadavky trhu práce. Výhoda pro firmu je, že si v průběhu praxe zaškolí potenciální budoucí zaměstnance a signalizuje škole případné další potřeby, co se týká kompetencí a znalostí studujících pro praxi. Firmou prošla řada studentů a studentek, někteří jen praxí, ale jiní i formou brigády nebo ve firmě zůstali na trvalo na pracovní poměr,“ říká doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D., vedoucí katedry technických studií.

Jako velice přínosnou, hodnotí spolupráci s VŠPJ také samotní zástupci firmy OPTOKON, a.s. „Studenti a studentky svým přístupem ke svěřeným úkolům zadaným vedením firmy dokázali, že VŠPJ vychovává jak dobře teoreticky připravené studenty a studentky, tak výborně prakticky připravené. Firma spolupracuje s VŠPJ i při výuce odborných předmětů a také při řešení některých inovačních projektů. Celkově mohu spolupráci s VŠPJ hodnotit jako velmi dobrou s oboustrannými přínosy a samozřejmě s cílem neustále tuto spolupráci rozšiřovat a zlepšovat,“ dodává Ing. Jiří Štefl, ředitel firmy OPTOKON, a.s.

Realizace vyhodnocení EMI zkoušek na specializovaném měřícím pracovišti ve firmě OPTOKON, a.s.

 

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava jsou dnes vyučovány tři technické studijní programy, jejichž studenti a studentky mohou nalézt uplatnění v takových firmách, jako je právě OPTOKON, a.s. Jsou to programy Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Poslední zmiňovaný studijní program lze na VŠPJ studovat i v navazujícím magisterském studijním programu.

Všechny studijní programy jsou profesně zaměřené a připravují studenty a studentky přímo pro praxi. Lze je přitom studovat jak v prezenční, tak i kombinované formě. Nechybí ani zapojení studentů a studentek do projektové činnosti. „Studenti a studentky jsou běžně zapojováni do projektové činnosti základního, aplikačního a smluvního charakteru v oblasti informatiky, vývoje softwaru, zpracování dat, modelování a simulací rozličných technických problémů, testování materiálů a konstrukčních prvků, vibračních testů, návrhů a řešení úloh elektrotechniky a elektroniky, snímačů, sensorů, automatizace a robotizace výrobních procesů či návrhu výrobních linek v návaznosti na moderní trendy Průmyslu 4.0 a technologie 3D tisku,“ uzavírá doc. Kolman.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá