11. 08. 2022

VŠPJ stále přijímá přihlášky ke studiu

Až do středy 24. srpna 2022 se mohou zájemci v rámci 3. kola přijímacího řízení hlásit ke studiu na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Uchazečům poskytuje jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina široký výběr bakalářského profesně zaměřeného studia zdravotnického, technického a ekonomického typu. Studium je bezplatné a téměř všechny programy je možné studovat nejen prezenčně, ale i kombinovaně. Kromě toho nabízí jihlavská vysoká škola i jedinečnou příležitost získat titul Ing. přímo v Kraji Vysočina. Umožňuje to navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Jeho výuka reaguje na nejnovější trendy v oblasti průmyslové automatizace a robotizace. „Program je určen nejenom našim nadaným bakalářům, kteří by rádi pokračovali ve studiu na Vysočině, ale i těm, kteří působí v technických oborech déle a chtěli by si zvýšit kvalifikaci, a zajistit si tak lepší pozici na trhu práce,“ uvádí rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Bakalářské i navazující magisterské studium na VŠPJ vyniká zejména svým výrazným zaměřením na praxi a uplatnění dovedností. Studenti absolvují v průběhu studia v závislosti na zvoleném studijním programu praxi v rozsahu až 46 týdnů u některé z partnerských firem nebo institucí. V mnoha případech se během praxe domluví i na vedení závěrečných prací nebo na uzavření pracovní smlouvy. Po ukončení studia už má tedy mnoho studentů, zejména technických programů, pracovní místo jisté. Své praktické dovednosti si mohou studenti vyzkoušet navíc přímo na půdě školy, ať už v učebnách zaměřených na výuku zdravotnických oborů, nebo ve specializovaných technických laboratořích. Mezi nimi vyniká zejména unikátní výuková továrna v suterénu přístavby výukového centra. Ta je vybavena linkou Cyber-Physical Factory, která simuluje výrobní postupy využívané v Průmyslu 4.0.    

výuková továrna vybavená linkou Cyber-Physical Factory

VŠPJ otevře své dveře novým studentům na přelomu září a října se zahájením akademického roku 2022/2023, výuka probíhá na půdě vysoké školy ale i o prázdninách. V reakci na příliv mladých lidí, kteří dorazili z Ukrajiny po vypuknutí válečného konfliktu a chtěli by začít studovat na VŠPJ, byla zavedena letní škola českého jazyka. Cílem je uchazečům o studium nejenom pomoci osvojit si základy češtiny, ale také jim co nejvíce usnadnit adaptaci na nové prostředí. „Uchazeči si letní školu zatím velmi chválí. Výuka je hodně interaktivní, není to jen sezení v lavici, ale společně s lektorem chodí ven, poznávají Jihlavu a okolí, stejně jako místní život,“ uvádí David Průša z mezinárodního oddělení.