07. 07. 2022

VŠPJ hostila druhou část přeshraničního semináře Muzeum a cestovní ruch

 

V týdnu od 27. června do 1. července 2022 proběhla v Kraji Vysočina druhá část přeshraničního rakousko-českého semináře „Muzeum a cestovní ruch“. Seminář je součástí aktivit projektu ATCZ217 – Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu realizovaného ve spolupráci Vysoké školy polytechnické Jihlava, Univerzity Johanna Keplera v Linci, Svazu hornorakouských muzeí a destinační agentury Vysočina Tourism.

Společnou výzvou všech zúčastněných partnerů je vytvoření nové aktivní sítě veřejných institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu v regionech Vysočina a Horní Rakousko. Realizovaný seminář pod názvem „Muzeum a cestovní ruch“ byl určen zástupcům z organizací kulturního cestovního ruchu, muzeí a galerií. Tematicky navazoval na první část, která proběhla na podzim 2021 ve městech Linec a Štýr a byla realizována rakouskými partnery.  

Účastníci absolvovali v rámci semináře tři dny intenzivních přednášek vedených českými lektory na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava. Přednášky byly zaměřeny na efektivní využívání sociálních médií, storytelling, tvorbu videí, nebo propojení webových stránek a sociálních médií. „Jsme opravdu nadšeni, že se nám ve spolupráci s našimi rakouskými partnery podařilo vytvořit seminář, který je svým zaměřením přínosný pro praxi kulturních institucí. V čase plánování projektu před čtyřmi lety jsme si nedokázali představit, jak velice aktuální se problematika digitalizace v krátkém čase stane,“ konstatuje Stanislava Pachrová z Vysoké školy polytechnické Jihlava, vedoucí manažerka projektu.

V rámci dalších dvou dní semináře navštívili účastníci několik muzeí a galerií v Kraji Vysočina. Do programu semináře byly zařazeny instituce, které lze považovat za příklady dobré praxe v oblasti digitalizace. Součástí programu byla návštěva Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, ekotechnického centra Alternátor v Třebíči a hradu Roštejn. „Vysočina má několik kulturních organizací, které jsou v oblasti digitalizace skutečně průkopníky,“ uvádí Tomáš Čihák z Vysočina Tourism a dodává: „Program se nám povedlo zrealizovat tak, abychom navštívili nejzajímavější z nich. Rakouští i čeští účastníci semináře si odnesli z Vysočiny mnoho pozitivních dojmů a cenných zkušeností.“


„Kvalitu námi vytvořeného semináře celoživotního vzdělávání potvrdila Mezinárodní rada muzeí Rakousko (International Council of Museums Österreich), která našemu semináři udělila oficiální certifikát kvality a zařadila jej mezi doporučené kurzy pro zvýšení kvalifikace pracovníků muzeí. Toto považujeme za významné ocenění naší partnerské česko-rakouské spolupráce,“ uvádí Stanislava Pachrová.

(Foto: KCR VŠPJ)

Autor: KCR VŠPJ

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá