30. 05. 2022

Zástupci firem řešili na VŠPJ výzvy spojené s robotizací a automatizací

Téma robotizace a automatizace výroby, kterému se věnoval seminář CzechInvestu s názvem Průmyslová automatizace v praxi, přilákalo ve středu 25. května 2022 do Výukového centra VŠPJ 115 zástupců převážně malých a středních podniků. Program konference, který je součástí celorepublikové roadshow Digitalizace MSP 2022, odstartoval v 9:00 úvodním slovem, během kterého všechny přítomné přivítali Zdeněk Martínek z Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Adéla Lánová, ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Kraj Vysočina a prorektor VŠPJ Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií VŠPJ a zároveň nově zvolený kandidát na rektora VŠPJ. Následoval blok přednášek, během kterého zástupci firem DEL, Toyota, NEDCON Bohemia, SICK, či OPTOKON prezentovali své zkušenosti s digitální transformací i úspěšné příklady robotizace. 

Na odborné přednášky odpoledne navázaly také dva praktické workshopy s případovými studiemi. Účastníci měli přímo na místě také možnost konzultace finančních nástrojů na infopointech Technologické agentury ČR, CzechInvestu nebo Agentury pro podnikání a inovace. Kromě toho nabídnul program konference návštěvníkům i příležitost zúčastnit se komentované prohlídky výukové továrny pro Průmysl 4.0 Cyber Physical Factory, která v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava funguje od roku 2020.

„Jsme velmi rádi, že se tato akce uskutečnila právě na půdě VŠPJ. Tématu digitalizace se věnujeme na naší vysoké škole již dlouhodobě a má své nezastupitelné místo zejména ve výuce technických studijních programů. V loňském roce jsme hostili seminář Data jako základ digitalizace, který se setkal u účastníků s velmi pozitivním ohlasem a u letošního semináře zaměřeného na průmyslovou automatizaci tomu nebylo jinak,“ uvádí prorektor Zdeněk Horák.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá