05. 05. 2022

První letošní číslo Studia Turistica se zabývá právní problematikou

Katedra cestovního ruchu VŠPJ vydala první letošní číslo odborného periodika Studia Turistica. Jako již tradičně vzniklo první vydání nového ročníku ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a je věnováno právním problémům cestovního ruchu, a to včetně aktuálního dopadu pandemie na toto odvětví. Úvodní čísla nového ročníku věnovaná právní problematice představují od roku 2018 jediné kolektivní, a v zásadě i jediné rozsáhlejší, publikace k právní úpravě cestovního ruchu u nás. „V České republice na rozdíl třeba od Německa věnují právníci cestovnímu ruchu jen malou pozornost, přitom právní úprava se rychle mění a publikace tedy zastarávají,“ uvádí prorektor Univerzity Karlovy Jan Kuklík, který v letech 2014–⁠2022 stál v čele právnické fakulty nejstarší české univerzity.  

Nové číslo Studia Turistica, které si můžete přečíst ZDE, se zaměřuje na aktuální a připravované změny české právní úpravy cestovního ruchu i reakci státu na zmírňování dopadů pandemie COVID-19 na toto odvětví. Na vliv mimořádných událostí na výběr místního poplatku z pobytu v Česku je pohlíženo v kontextu pandemie v letech 2020–⁠2021 i probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Pozornosti čtenářů jistě neunikne ani článek věnovaný pohledu na dlouhodobé a aktuální snahy o přijetí zákona o cestovním ruchu, který se začal připravovat již v meziválečném Československu v roce 1927.

Elektronický časopis Studia Turistica vydává Katedra cestovního ruchu VŠPJ již od roku 2010. Jedná se o první české recenzované odborné periodikum v online elektronické podobě, které se zabývá problematikou cestovního ruchu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá