29. 03. 2022

Otevíráme přípravný kurz pro uchazeče se zájmem o studium oboru Všeobecná sestra

Centrum celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Katedrou zdravotnických studií VŠPJ otevírá přípravný kurz pro uchazeče o studium oboru Všeobecná sestra v kombinované formě studia. Případným uchazečům, kteří již v oblasti zdravotnictví pracují a k přijetí ke studiu musí doložit praxi odpovídající oboru Všeobecná sestra v délce nejméně dvou let, pomůže kurz lépe se připravit na přijímací řízení, a zvýšit tak úspěšnost uchazeče u přijímací zkoušky. Ta se skládá z testu z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů a dále ústního pohovoru, během kterého komise ověřuje znalosti biologie člověka a motivaci uchazeče. Bližší informace k přijímacímu řízení najdou uchazeči ZDE. Přihlášky ke studiu je možné v 1. kole přijímacího řízení podávat elektronicky do 11. 5. 2022.

Snažíme se vyjít vstříc zájemcům o studium, kteří pracují v prostředí nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Cílem kurzu je pomoci jim s přípravou na teoretickou část přijímací zkoušky,“ uvádí vedoucí katedry PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. Přípravný kurz vede vyučující přímo z katedry zdravotnických studií Mgr. Petra Vršecká, jež s uchazeči ve dvou 5hodinových blocích projde teorii stavby a funkcí lidského organismu. Účastníci kurzu si zopakují topografickou orientaci na lidském těle, základy anatomie a fyziologie. Z jednotlivých okruhů jsou pak vybírány vzorové otázky do testů přijímací zkoušky. Konkrétní program a harmonogram kurzu obdrží účastníci po úhradě kurzovného.

Zájemci se mohou hlásit do kurzu prostřednictvím e-přihlášky, a to od 1. dubna do 9. května 2022. Přípravný kurz se koná v budově VŠPJ (Tolstého 16, Jihlava) ve dnech 14. a 21. května vždy od 8.30 do 14.00 hod. a vyjde na 500 Kč.

Veškeré potřebné informace najdou zájemci na webu: Přípravný kurz k přijímací zkoušce studijního oboru Všeobecná sestra (kombinované studium).

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá