19. 11. 2021

Pětina oceněných Dobrochů je z VŠPJ

V pátek 12. 11. 2021 se v Hotelu Gustav Mahler Jihlava konal již 15. ročník slavnostního ocenění dobrovolníků, který pořádá Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava. Ocenění Dobroch z rukou hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka, radního města Jihlavy Daniela Škarky, ředitelky Oblastní charity Jihlava Hany Fexové a hlavního koordinátora dobrovolníků Romana Mezlíka převzalo celkem dvacet dobrovolníků, mezi nimi také zástupkyně Vysoké školy polytechnické Jihlava.

(zleva) Jana Gabrielová, Pavlína Nová s Terezkou, Martina Černá, Lucie Mátlová

Jednou z oceněných je studentka oboru Zdravotně sociální pracovník Lucie Mátlová, kterou nominoval Domácí hospic Bárka. Ocenění Dobroch si odnesly také akademické pracovnice katedry sociální práce Jana Gabrielová a Martina Černá. Jana Gabrielová byla na cenu Dobroch navržena organizací Život 99, kam dochází od roku 2018 a nabízí klientům tréninky paměti. „Při hodinách je příjemná atmosféra, zábava a dozvím se mnoho nových informací. A vidím v tom smysl i z toho důvodu, že mám pozitivní zpětnou vazbu od účastnic a na základě jejich referencí pak přichází nové zájemkyně o trénování paměti,“ uvádí Jana Gabrielová.

Jana Gabrielová

Zástupkyně vedoucí katedry sociální práce Martina Černá byla nominována Nemocnicí Jihlava, kam dochází se psem jménem Belko převážně na oddělení neurologie, kde se věnují canisterapii. Belko se slavnostního předávání cen nezúčastnil. „Odpoledne dlouho pracoval a stejně jako lidé musí i psi dostatečně odpočívat,“ vysvětlila s úsměvem Martina Černá.

Belko

Náležitě odpočatý čtyřnohý dobrovolník ovšem na slavnostním večeru spojeném s tančírnou nechyběl. Canisterapii se totiž věnuje ve svém volném čase i pracovnice Projektového centra VŠPJ Pavlína Nová, která si cenu Dobroch převzala i se svou fenkou Terezkou. Tu si před pěti lety přivedla domů z jihlavského útulku, absolvovala s ní canisterapeutický výcvik a poslední dva roky dochází společně na Oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava. „Tato dobrovolnická činnost mi příjemně vyplňuje můj volný čas se psem a dává mi dobrý pocit z rozdávání radosti a úsměvu lidem, kterým zrovna do smíchu moc není,“ uvádí Pavlína Nová, která se dobrovolnictví věnuje již řadu let v různých organizacích. „Bylo moc fajn strávit společný večer s podobně smýšlejícími a zaměřenými lidmi,“ dodala k průběhu slavnostního předávání cen.

Terezka při canisterapii s čtyřletou Elli upoutanou na lůžko

(Foto: archiv VŠPJ a oceněných)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá