16. 11. 2021

VŠPJ hostila 13. ročník mezinárodní konference Konkurence

Zatímco loňský ročník se z důvodu protiepidemických opatření uskutečnil pouze ve virtuálním prostředí, 13. ročník mezinárodní konference Konkurence proběhnul hybridní formou jak on-line, tak i prezenčně, a alespoň částečně se tak vrátil zpět do historické auly VŠPJ. V rámci dvoudenního programu zaměřeného např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence se podařilo vytvořit unikátní komunikační prostor pro odborníky z praxe a akademického prostředí.

¨

Mezi přednášejícími z řad VŠPJ byli zastoupeni nejenom akademičtí pracovníci katedry ekonomických studií, která konferenci pořádala, ale i zástupci katedry cestovního ruchu a katedry technických studií. Konference se zúčastnila také řada dalších hostů z celkového počtu sedmi českých a šesti slovenských univerzit. Po úvodním zahájení konference rektorem VŠPJ prof. Václavem Báčou ve čtvrtek 11. listopadu 2021 vystoupil například Ing. Petr Janeček Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni s přednáškou s názvem Konkurenceschopnost destinace České republiky či prof. Ivan Brezina (děkan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě) a prof. Juraj Pekár (vedoucí katedry operačného výsumu a ekonometrie Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě), kteří prezentovali možnosti optimalizace rozvržení výrobních úloh v rámci výrobní logistiky. Druhý den konference v pátek 12. listopadu se účastníkům představily například Ing. Diana Bednarčíková a doc. Ing. Anita Romanová z Ekonomické univerzity v Bratislavě s přednáškou Artificial intelligence ako súčasť digitálnych technológií využívaných v digitálnej transformácii podnikov či Ing. Valeriya Alferova z Vysoké školy ekonomické v Praze s příspěvkem věnovaným současnému stavu poznání v oblasti ocenění nehmotného digitálního majetku. Kompletní program konference naleznete zde.  

Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podobě s ISBN, k jehož publikaci bylo přijato 32 příspěvků. Sborník bude zaslán k evaluaci do databáze Web of Science.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá