03. 06. 2021

Slavíme sladkých 17 let

Přesně před 17 lety dne 3. června 2004 byla založena Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dovršení sladkých 17 let je podobně jako v životě člověka doprovázeno řadou radostných událostí i náročných výzev a překážek. Přejeme naší vysoké škole, ať se jí daří je zvládat a překonávat se stejnou lehkostí a přehledem tak jako doposud.

Na své cestě k budoucí plnoletosti dosáhla jediná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina mnoha významných úspěchů. Tím nejnovějším je otevření nového navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, který umožní vůbec poprvé získat titul Ing. přímo na Vysočině. Zajímá Vás, co vše přinese studentům i celému regionu nebo jaké uplatnění naleznou jeho úspěšní absolventi? Více se dozvíte při poslechu epizody podcastu Polytechnicast s garantem nového programu doc. Zdeňkem Horákem nebo u elektronické přihlášky zde.

V březnu tohoto roku také získala VŠPJ akreditaci na dobu 10 let pro bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, který navazuje na stávající obor Zdravotně sociální pracovník na Katedře sociální práce VŠPJ. I tento úspěch je dalším důležitým krokem ke zkvalitnění výuky i posílení pozice Vysoké školy polytechnické Jihlava jako významné vzdělávací instituce, která svou činností přispívá k rozvoji Kraje Vysočina. „Ohlédnu-li se na uplynulých 17 let existence naší vysoké školy, mohu s radostí konstatovat, že naše škola je stále na vzestupu, neustrnula v některém z bodů svého vývoje, ale díky vytrvalé práci zaměstnanců můžeme nabízet stále se rozšiřující portfolio studijních programů. V souladu s potřebami Kraje Vysočina akreditujeme profesně zaměřené programy tak, aby co nejšířeji pokryly poptávku našich partnerů po kvalitních absolventech na různých pracovních pozicích. Úspěšné akreditace jsou nejen úspěchem, ale také závazkem a vyjádřením důvěryhodnosti naší vysoké školy v očích vzdělávacích autorit,“ uvedl rektor VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

VŠPJ se podařilo v minulých letech také výrazně zkvalitnit své zázemí pro vzdělávání i vědu a výzkum. Nejvýznamnější událostí v tomto směru bylo otevření nového výukového centra, v jehož suterénu se nachází unikátní výuková továrna umožňující simulovat nejrůznější výrobní procesy. Součástí nového výukového centra je také moderní posluchárna s kapacitou 330 lidí, kterou mohou využívat nejenom studenti, ale i odborníci ke konferencím a dalším akcím. Chcete nahlédnout do prostor nového výukového centra i dalších poslucháren a laboratoří? Prozkoumejte VŠPJ z pohodlí domova v rámci virtuální prohlídky.

Podobně jako jiné instituce působící v oblasti vzdělání má za sebou i Vysoká škola polytechnická Jihlava náročné období, během kterého čelila mnohým překážkám spojeným s celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19. Během krátké doby byli členové akademické obce nuceni si zvyknout na zcela nový způsob práce spojený s distanční výukou i výrazně omezit své vzájemné kontakty, které tvoří jádro studentského i akademického života. Je potěšující, že studenti i vyučující se k těmto výzvám postavili čelem a podařilo se jim je úspěšně zvládnout. Mnozí z nich přitom i v této nelehké době dokázali být prospěšní společnosti. Příkladem mohou být studentky a studenti zdravotnických oborů, kteří se zapojili do pomoci zdravotnickým zařízením trpícím nedostatkem personálu, a přispěli tak k překonání krizového stavu. Více o jejich důležité pomoci se dozvíte zde.

Od založení před 17 lety absolvovalo Vysokou školu polytechnickou Jihlava již více než 5 500 absolventů. Patříte mezi ně i vy? Zůstaňte s námi ve spojení a vstupte do Klubu absolventů VŠPJ. I po skončení vašeho studia na Vysoké škole polytechnické Jihlava nás zajímá, kam směřují vaše další kroky v praxi, jak jste úspěšní ve vaší nové profesi a na čem pracujete, a chceme vám nabídnout spolupráci a podporu.

Pokud vás naopak vysokoškolské studium teprve čeká a rádi byste spojili v následujících letech svůj osud s Vysokou školou polytechnickou Jihlava jako její studenti, nezapomeňte se podívat na přehled praktických a profesně orientovaných studijních programů a oborů, které nabízí.

Nechcete, aby vám unikly nejčerstvější novinky týkající se VŠPJ? Nezapomeňte sledovat naše facebookové stránky, Instagram a podcast z VŠPJ Polytechnicast.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá