Jaká máte práva, povinnosti a výhody během studia?

Jaké máte během studia povinnosti?

 • Zjistit si podmínky ukončení všech zapsaných předmětů – to se dozvíte na přednáškách nebo na cvičeních v prvním výukovém týdnu.
 • Vyzvednout si identifikační kartu studenta VŠPJ – u správce ICT. Průběžně plnit úkoly a docházet do výuky. Hlídat si počet kreditů pro postup do 2. semestru.
 • Pravidelně využívat informační systém. Využívat a kontrolovat studentský e-mail – při komunikaci s vyučujícími a s dalšími subjekty VŠPJ vždy využívejte svou školní e-mailovou adresu!
 • Seznámit se s platnými vnitřními předpisy a dalšími nařízeními, která najdete v informačním systému.

Jaká jsou vaše práva?

 • Požádat o uznání předmětů z předchozího studia.
 • Požádat o uznání vykonané praxe.
 • Požádat o uznanou dobu rodičovství.
 • Oznámit zanechání studia.
 • Požádat prostřednictvím informačního systému o ubytovací stipendium (k podání žádosti budete vyzván/a informačním systémem v případě, že splníte podmínky pro přiznání).
 • V následujících semestrech můžete požádat o celou řadu dalších stipendií (podrobné informace naleznete ve Stipendijním řádu VŠPJ).
 • Volit a být volen do Studentské komory Akademického senátu VŠPJ.

Jaké máte během studia výhody a příležitosti?

 • Zúčastnit se Akademického dne pořádaného každoročně v říjnu.
 • Využívat služby pro studenty VŠPJ (viz kapitola Služby).
 • Čerpat studentské výhody (např. slevy na jízdném, daních).
 • Čerpat výhody karty ISIC/ALIVE (v případě jejího pořízení).
 • Strávit část studia v zahraničí (viz Mezinárodní oddělení).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá