Co musíte udělat, než začne výuka?

  • Zapište se ke studiu. Jakmile splníte podmínky přijetí ke studiu a obdržíte rozhodnutí o přijetí, můžete se zapsat. Podrobné informace o formách a termínech zápisu máte ve svém účtu uchazeče/čky (e-přihláška). Okamžikem zápisu ke studiu je z vás oficiálně student/ka VŠPJ.
  • Nahlaste příslušným institucím, že jste získal/a status studenta/ky (potvrzení o studiu vám na vyžádání vystaví studijní oddělení – osobně, nebo prostřednictvím školního e-mailu).
  • Přihlaste se do IS VŠPJ (Informační systém VŠPJ) a projděte si školení BOZP a PO (bezpečnost práce a požární ochrana).
  • Seznamte se se všemi informačními systémy VŠPJ.
  • V IS VŠPJ si zkontrolujte všechny své vyplněné osobní údaje a doplňte chybějící.
  • V případě online zápisu navštivte co nejdříve studijní oddělení pro validaci osobních údajů v IS VŠPJ.
  • Požádejte prostřednictvím IS VŠPJ o studentskou kartu a dále postupujte dle pokynů.
  • Požádejte prostřednictvím IS VŠPJ o uznání předmětů, které jste již úspěšně absolvoval/a. Prostudujte si důležité dokumenty VŠPJ – doporučení: Studijní a zkušební řád, Metodický pokyn, Časový harmonogram tvorby rozvrhu, Manuál jak vytvořit rozvrh včetně videonávodu atd.
  • Vytvořte si rozvrh a potvrďte svůj zájem o studium elektronickým odesláním zápisového listu v IS VŠPJ.
  • Začněte studovat. :)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá